Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Szkoła w systemie oświaty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-SSO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Szkoła w systemie oświaty
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, zarządzanie w oświacie, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma uszczegółowioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu oświaty w Polsce

Umiejętności

potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną na temat systemu oświaty w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych związanych z jego funkcjonowaniem

posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk i procesów zachodzących w ramach systemu oświaty oraz interpretowania ich z pedagogicznego punktu widzenia

Kompetencje społeczne

jest gotów do krytycznej analizy odbieranych treści dotyczących funkcjonowania systemu oświaty

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Ewa Duda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Kryteria oceny:

Pełny opis:

System oświaty – teoretyczne ramy pojęcia i kontekst historyczny.

Przemiany systemu oświaty w XX-wiecznej Polsce.

Współczesny polski system oświaty: założenia i cele; struktura; prawo oświatowe.

Współczesny polski system oświaty: rola rządowej i samorządowej administracji publicznej; regulacje prawne.

Zasady awansu zawodowego nauczyciela.

Aktualne problemy polskiego systemu oświaty.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Pawlak, M. Zarys dziejów oświaty, Bydgoszcz 2007.

Gawroński, K., Wprowadzenie – pojęcie i istota prawa oświatowego, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 396-415.

Barszczewski, J., Prawo wewnątrzszkolne, w: K. Gawroński, M. Kwiatkowski, Dyrektor szkoły w procesie zarządzania oświatą, Warszawa 2018, s. 416-437.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Perkowska-Klejman A., Górka-Strzałkowska A. (2016). Szkoła jako instytucja, system społeczny i organizacja.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład z elementami konwersatorium

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15

Przygotowanie się do zajęć, konsultacje: …

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.