Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cyberkultura jako przedmiot badań ilościowych i jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-CPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyberkultura jako przedmiot badań ilościowych i jakościowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, pedagogika kultury i mediów cyfrowych, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Interdyscyplinarność badań naukowych w obszarze nauk społecznych. Skala, zasięg i dynamika przemian edukacyjnych będących przedmiotem badań.

Specyfika badań ilościowych w kulturze cyfrowej. Zastosowanie badań jakościowych w procesie badawczym kultury i cyberkultury.

Przedmiot i cel badań pedagogicznych przestrzeni cyfrowej. Problemy badawcze i hipotezy robocze. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Konstrukcja metodologiczna w procesie badawczym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą ilościowych i jakościowych metod, technik i narzędzi badawczych sto-sowanych w badaniach prowadzonych w środowisku cyfro-wym

Umiejętności

posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwa-nia i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu źródeł cyfrowych oraz interpre-towania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych

potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań wykorzystując wyniki badań ilościowych i jakościowych nad cyberkulturą

Kompetencje społeczne

jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej podczas organizacji i prowadzenia badań nad cyberkulturą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.