Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System językowo-migowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5S-SJM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System językowo-migowy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, surdopedagogika, (5-l) nstacj. jedn. mag.
Obowiązkowe dla III r. PC, surdopedagogika, (5-l) stacj. jedn. mag.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- System językowo-migowy a Polski Język Migowy.

- Rozwijanie słownictwa tematycznego (znaki: szkoła, rodzina, w mieście, u lekarza).

- Utrwalanie zasad poprawności wykonywanych znaków.

- Rozwijanie słownictwa związanego z życiem codziennym, szkołą, rodziną.

- Tłumaczenie prostych zdań z języka polskiego na SJM.

- Rozwijanie słownictwa tematycznego, (m.in. wakacje, święta, części ciała, części garderoby).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma podstawową, wiedzę na temat języka i jego funkcji.

Ma podstawową wiedzę na temat systemu językowo-migowego (SJM).

Zna terminologię z zakresu przedmiotu: daktylografia, ideografia, klasyczny język migowy, język migany, język narodowy.

Zna różnicę między SJM a PJM.

Umiejętności

Potrafi komunikować się w SJM na poziomie podstawowym.

Umie posługiwać się alfabetem palcowym oraz liczebnikami.

Umie posługiwać się słownictwem języka migowego w zakresie podstawowym w następujących zakresach tematycznych: przedstawianie się, rodzina, dom, szkoła, kalendarz, określanie miejsca, państwa, miasta, pogoda, podróż, zdrowie, urzędy administracji publicznej, święta, cechy charakteru, wygląd, artykuły żywnościowe, zakupy.

Potrafi przygotować konspekt zajęć dla dzieci z wadą słuchu z wykorzystaniem SJM oraz poprowadzić zajęcia na jego postawie.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie skutecznego porozumiewania się z osobami z wadą słuchu.

Prezentuje właściwą postawę wobec języka migowego oraz użytkowników języka migowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-03-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Wereszka
Prowadzący grup: Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.