Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-NTP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w oddziaływaniach pedagogicznych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla II r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Obsługa i konfiguracja tablicy interaktywnej.

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Oprogramowanie wspomagające realizację zajęć z tablicą interaktywną.

- Projektowanie i tworzenie interaktywnych multimedialnych pomocy dydaktycznych.

- Korzystanie z edukacyjnych zasobów internetu w pracy z tablicą interaktywną.

- Oprogramowanie edukacyjne na urządzenia mobilne.

- Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna współczesne rozwiązania technologiczne stosowane w procesie kształcenia.

Zna zasady dotyczące ochrony i zarządzania własnością intelektualną i prawem autorskim w kontekście stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Umiejętności

Potrafi planować i realizować zajęcia dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wykorzystując techniki informacyjno-komunikacyjne.

Potrafi tworzyć multimedialne pomoce dydaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość potrzeby dostosowywania technik informacyjno-komunikacyjnych do zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przestrzega zasad własności intelektualnej i praw autorskich.

Dostrzega potrzebę ciągłego samokształcenia się w zakresie korzystania z technologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Trzcińska-Król
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Małgorzata Jabłonowska, Katarzyna Korbecka, Sergo Kuruliszwili, Anna Makaruk, Monika Rebizant, Miłosz Romaniuk, Maria Trzcińska-Król, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń

Przedmiot realizowany w trybie zdalnym.

Pełny opis:

Wszyscy prowadzący realizują treści programowe zgodnie z sylabusem przedmiotu.

Opis realizowanych treści programowych:

- Typy licencji oprogramowania i prawa autorskie.

- Oprogramowanie wspomagające realizację zajęć z tablicą interaktywną.

- Oprogramowanie edukacyjne na urządzenia mobilne.

- Aplikacje internetowe wspierające i uatrakcyjniające proces dydaktyczny.

- Projekt autorskiego zestawu interaktywnych ćwiczeń.

Literatura:

https://www.tablice.net.pl

https://wordart.com

https://trello.com

https://padlet.com

https://wakelet.com

https://learningapps.org

https://wordwall.net/pl

https://quizlet.com/pl

https://kahoot.com

https://genial.ly

https://quizizz.com

https://www.storyboardthat.com

https://suite.smarttech-prod.com/

Uwagi:

Wszyscy studenci proszeni są o odblokowanie dostępu do kont pocztowych APS - link do informacji http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/jak-odblokowa%C4%87-dost%C4%99p-do-konta-e-mail/

Szczegółowe informacje dla grup prowadzący mogą zamieszczać w sylabusie na poziomie Zajęcia: Laboratorium/warsztaty.

"Udostępnianie materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci, doktoranci i pracownicy APS w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Ewa Duda, Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.