Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5F-KUJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

- Ustawa o Języku Polskim - analiza i komentarz - jak przeciwdziałać wulgaryzacji języka i ekspansji angloamerykanizmów.

- Kompetencja językowa i komunikacyjna. Słowo instrumentem pedagogicznego oddziaływania. Norma językowa, błąd językowy.

- Kryteria poprawności językowej. Rodzaje błędów językowych. Poradnictwo językowe, wzory językowej poprawności.

- Rodzaje środków językowych, rodzaje form i gatunków wypowiedzi ustnych i pisemnych.

- Język w przestrzeni publicznej, analizy językowe wybranych wypowiedzi osób publicznych.

- Formy wypowiedzi-sztuka monologu, dialogu, debaty.

- Debaty Oksfordzkie, istota i rodzaje wykładu, wypowiedzi okolicznościowych, rozmowy, sztuka erystyki - czyli prowadzenia sporów.

- Perswazja i manipulacja językowa, środki perswazji, istota perswazji pedagogicznej.

- SŁOWO instrumentem pedagogicznego oddziaływania , retoryka pedagogiczna i jej rola w dydaktyce i wychowaniu.

- Kongresy Kultury Języka, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, debaty o języku nienawiści.

- Omówienie Apelu KRASP-u przeciwko językowi nienawiści.

- Język mediów i cyberprzestrzeni, jego rola w dydaktyce i wychowaniu.

- Zabawy słowem. Kształtowanie wrażliwości dziecka na słowo na różnych etapach jego rozwoju. Kształtowanie wrażliwości na słowo przyszłych pedagogów wszystkich specjalności.

- Terapia słowem i jej twórcze koncepty w pracy pedagoga ogólnego i specjalnego, pedagoga o profilu praktycznym.

- Stan współczesnej polszczyzny-diagnoza i prognoza. Analizy językowe różnych tekstów współczesnej kultury, języka mediów i nowych mediów.

- „Odpowiednie dać rzeczy słowo” kultura języka w pracy pedagoga - synteza materiału.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna Ustawę o Języku Polskim.

Posiada wiedzę o języku jako instrumencie pedagogicznego oddziaływania.

Zna istotę języka, normę językową, kryteria językowej poprawności, identyfikuje rodzaje błędów językowych.

Zna rodzaje stylów wypowiedzi i ich udział w różnorodnych sytuacjach pedagogicznych typowych dla pedagogiki specjalnej.

Umiejętności

Umie dostrzegać błędy językowe i mechanizmy ich powstawania w tekstach mówionych i pisanych.

Potrafi dokonać korekty błędów językowych w tekstach mówionych i pisanych.

Ma rozwiniętą umiejętność posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, rozwiniętą wrażliwość na słowo, odznacza się wysokim poziomem etyki słowa.

Ma rozwiniętą własną kompetencję lingwistyczną i komunikacyjną, by coraz sprawniej i zgodnie z językową normą posługiwać się językiem.

Kompetencje społeczne

Potrafi, dzięki swym wykształconym kompetencjom językowych zachowań, uczestniczyć w najróżnorodniejszych formach międzyludzkich kontaktów w społecznej przestrzeni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Prowadzący grup: Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.