Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat umiejętności interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: LO-3F-WUI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat umiejętności interpersonalnych
Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Grupy: Obowiązkowe dla 1 sem. (LO) logopedii, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla 1 sem. (LO) logopedii, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe założenia i zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Autoanaliza w kontakcie interpersonalnym, autorefleksja i samorozwój. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Proksemika. Rola stereotypów i wzorców kulturowych w kontakcie międzyludzkim. Techniki nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej. Rozpoznawanie sytuacji konfliktowych i metody rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Dysponuje wiedzą na temat mechanizmów psychologicznych w relacjach międzyludzkich.

Dysponuje wiedzą o skutecznym komunikowaniu interpersonalnym i społecznym.

Posiada niezbędną wiedzę o rozpoznawaniu potrzeb drugiego człowieka oraz zasadach i formach organizowania procesu nawiązywania relacji interpersonalnych.

Umiejętności

Dysponuje umiejętnościami pozwalającymi na zindywidualizowane podejście w relacjach interpersonalnych, z uwzględnieniem możliwości, potrzeb i zainteresowań oraz odmienności.

Organizuje, prowadzi i kontroluje przebieg procesu interpersonalnego w grupie.

Dokonuje autorefleksji, analizy zasobów własnych – w budowaniu indywidualnej strategii radzenia sobie z trudnościami i planowaniu ścieżki rozwoju osobistego.

Kompetencje społeczne

Cechuje się poszanowaniem zasad uczciwego dialogu, umiejętnie komunikując się ze wszystkimi uczestnikami procesu interpersonalnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Robert Rzeźnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Anna Zuchora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Alicja Zagrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Saad
Prowadzący grup: Dominika Saad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Patrycja Jurkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Jurkiewicz
Prowadzący grup: Jarosław Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)