Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-SC-LIC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 1
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru

Przygotowanie wprowadzenia teoretycznego, zdanie egzaminu dyplomowego

Wybranie tematu pracy, przygotowanie metody badań i planu pracy

Zebranie i zapoznanie się z literaturą dotyczącą przedmiotu pracy; przygotowanie wprowadzenia teoretycznego

Sposób pomiaru

Napisanie pracy magisterskiej zgodnej z przyjętymi standardami

Opracowanie procedury badań i niezbędnych narzędzi

Zebranie danych empirycznych

Przeprowadzenia analizy wyników za pomocą odpowiednich testów statystycznych

Przygotowanie dyskusji wyników

Przygotowanie całości pracy

Sposób pomiaru

Przygotowanie procedury badanie i jego przeprowadzenie zgodne z kodeksem etyczno-zawodowym socjologa, uzyskanie pisemnej zgody badanych

Pełny opis:

Treści

Treści dopasowane do specyfiki podejmowanego obszaru.

II rok, 1 semestr: ustalenie problematyki. Opracowanie indywidualnych planów badawczych.

II rok, 2 semestr: przygotowanie programu i metody badań. Pilotaż metody i schemat analizy.

III rok, 1 semestr: przeprowadzenie badań właściwych i ich wstępne opracowanie.

III rok, 2 semestr: analiza wyników - napisanie i zakończenie pracy.

Literatura:

Literatura dopasowana do specyfiki podejmowanego obszaru.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zagadnienia teoretyczne i terminologie związaną z tematyką pracy;

Wie, jak opracować koncepcję badań;

Potrafi osadzić problem pracy w konkretnym tle teoretycznym i empirycznym i wyselekcjonować odpowiednie pozycje bibliograficzne;

Umiejętności

Umie przygotować pracę licencjacką pod względem merytorycznym i formalnym;

Potrafi zaprojektować niezbędne do przeprowadzenia badań narzędzia lub wykorzystać gotowe narzędzia;

Potrafi przeprowadzić badanie spełniające wymagania metodologiczne i etyczne;

Potrafi dokonać analizy wyników badania;

Potrafi zinterpretować wyniki badania;

Potrafi zredagować poszczególne części pracy;

Kompetencje społeczne

Odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych podczas projektowania i prowadzenia badania;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Adam Buczkowski, Ilona Matysiak, Barbara Pasamonik, Piotr Toczyski, Dominika Walczak, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 117 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak, Tatiana Kanasz, Barbara Pasamonik, Bronisław Treger, Dominika Walczak, Joanna Zalewska, Iwona Zielińska-Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Buczkowski, Tatiana Kanasz, Ilona Matysiak, Robert Pawlak, Halina Postek, Piotr Toczyski, Dominika Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.