Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 1 20-SC-LIC1
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-SC-1 - Socjologia (stacjonarne I st.)
ZZ-SC-1 - Socjologia (niestacjonarne I st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-SC-1
Socjologia (stacjonarne I st.)
ZZ-SC-1
Socjologia (niestacjonarne I st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2014 - ...)
2
(2014n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 2
(2014 - ...)
2
(2014n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)