Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-PC-MGR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - 2 i złożenie pracy
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W07 Różnicuje badania w paradygmacie pozytywistycznym i humanistycznym

PC2_KK_U03 Potrafi zaprojektować niezbędne do przeprowadzenia badań narzędzia pomiaru lub wykorzystać gotowe narzędzia

PC2_KK_U03 Potrafi przeprowadzić badanie spełniające wymagania metodologiczne i etyczne

PC2_KK_U03 Potrafi dokonać prezentacji (tabele, wykresy) zgodnie ze standardami edytorskimi

PC2_KK_U03 Potrafi dokonać analizy wyników badań i zinterpretować wyniki zgodnie z przyjętym schematem i w świetle literatury przedmiotu

PC2_KK_U02 Potrafi zredagować poszczególne części pracy zgodnie z przyjętymi standardami

PC2_KK_K04 Odznacza się odpowiedzialnością i kieruje dobrem badanych podczas projektowania i prowadzenia badania

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)