Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: terapia pedagogiczna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC. spec.: terapia pedagogiczna, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W03

Wymienia podstawowe zasady pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania

PC1_KS_U01

Charakteryzuje przypadek ucznia z ADHD, ODD

PC1_KS_U03

Projektuje kodeks zasad i konsekwencji obowiązujących choć w jednym środowisku ucznia

PC1_KS_U05

Wykonuje wywiady, obserwacje, itd. niezbędne do przygotowania planu terapii ucznia z ADHD/ODD

PC1_KS_U06

Projektuje w grupie zadaniowej plan terapii ucznia z ADHD/ODD, w oparciu o zgromadzone materiały

PC1_KS_K01

Student uczestniczy w dyskusji z kolegami i nauczycielami w czasie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabella Kucharczyk
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

1. Pojęcie zaburzeń w zachowaniu, kryteria diagnostyczne wg ICD-10 oraz DSM-IV

2. Wybrane koncepcje psychologiczne i pedagogiczne wyjaśniające zaburzenia w zachowaniu

3. Typologie zaburzeń w zachowaniu, portret psychologiczny dziecka z zaburzeniami zachowania

4. Sposoby radzenia sobie w sytuacji trudnych z dzieckiem z CD, ODD, ADHD

5. Opracowanie scenariuszy niezbędnych do przeprowadzenia terapii ucznia z zaburzeniami zachowania i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi

Literatura:

  Literatura podstawowa

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

metody kształcenia: omawianie zagadnień teoretycznych, metody praktyczne, analiza indywidualnych przypadków

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do kolokwium 5

Przygotowanie scenariuszy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: projektowanie w podgrupach sposobów postępowania w domu i w szkole dziecka z ADHD, ODD, CD; przygotowanie planu terapii w parach w odniesieniu do konkretnego przypadku dziecka z ADHD

Pełny opis:

1.Typologie zaburzeń w zachowaniu, portret psychologiczny dziecka z zaburzeniami zachowania

2. Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

2. Metody a techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

3. Projektowanie sposobów postępowania w domu i w szkole dziecka z ADHD, ODD, CD

4. Przygotowanie planu terapii w oparciu o wybrane studium przypadku dziecka z ADHD

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: projektowanie w podgrupach sposobów postępowania w domu i w szkole dziecka z ADHD, ODD, CD; przygotowanie planu terapii w parach w odniesieniu do konkretnego przypadku dziecka z ADHD

Pełny opis:

1.Typologie zaburzeń w zachowaniu, portret psychologiczny dziecka z zaburzeniami zachowania

2. Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

2. Metody a techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

3. Projektowanie sposobów postępowania w domu i w szkole dziecka z ADHD, ODD, CD

4. Przygotowanie planu terapii w oparciu o wybrane studium przypadku dziecka z ADHD

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Bernadetta Kosewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: projektowanie w podgrupach sposobów postępowania w domu i w szkole dziecka z ADHD, ODD, CD; przygotowanie planu terapii w parach w odniesieniu do konkretnego przypadku dziecka z ADHD

Pełny opis:

1.Typologie zaburzeń w zachowaniu, portret psychologiczny dziecka z zaburzeniami zachowania

2. Leczenie i profilaktyka, rodzaje terapii

2. Metody a techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania

3. Projektowanie sposobów postępowania w domu i w szkole dziecka z ADHD, ODD, CD

4. Przygotowanie planu terapii w oparciu o wybrane studium przypadku dziecka z ADHD

Literatura:

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Izabella Kucharczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś-Kubaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pisemne zaliczenie za ocenę

Pełny opis:

1.Pojęcie zaburzeń w zachowaniu, kryteria diagnostyczne wg ICD-10 oraz DSM-V ODD, CD i ADHD

2. Portret psychologiczny dziecka z zaburzeniami zachowania.

3. Sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych, radzenia sobie z trudnymi emocjami dziecka.

4. Metody terapii i pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowania.

5. Profilaktyka w zaburzeniach zachowania.

6. Fenotyp behawioralny w wybranych zespołach genetycznych.

7. Projektowanie arkuszy obserwacji zachowań dziecka, scenariusza zajęć, planu działań wspierających.

Literatura:

  Literatura podstawowa

Faber, A., Mazlish, E.(2013). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Media Rodzina, Poznań.

Kaleta K., Mróz J. (2010). Psychologiczne aspekty trudności w wychowywaniu dzieci z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Wyd. Pedagogiczne ZNP, Kielce.

Kaufman, R. (2016). Autyzm. Przełom w podejściu. Wyd. Vivante, Białystok.

Kołakowski A. (red.).(2013). Zaburzenia zachowania u dzieci. Teoria i praktyka. GWP, Sopot.

Kołakowski A., Pisula A. (2011). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Wyd. GWP, Gdańsk.

Wolańczyk T., Komender J. (red.). (2005). Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. PZWL, Warszawa.

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda zajęć praktycznych, projekt, dyskusja

Godziny kontaktowe - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 20

Przygotowanie się do kolokwium - 10

Przygotowanie planu pracy z dzieckiem - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Kosewska
Prowadzący grup: Maja Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.