Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MWE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego dziecka
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) niestac. I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W06; PC1_KK_W09; PC1_KS_W01; PC1_KS_W03

Student zna fazy i etapy rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka

PC1_KS_W03; PC1_KS_W06

Student zna psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju emocjonalno-społecznego, wykorzystywane w procesie terapeutycznym dziecka z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego.

PC1_KS_U01; PC1_KS_U02; PC1_KS_U04; PC1_KS_U05

Student potrafi scharakteryzować okresy rozwojowe dziecka oraz wskazań kluczowe obszary wspomagania rozwoju emocjonalnego i społecznego.

PC1_KS_U05

Student potrafi właściwie dobrać, zmodyfikować oraz opracować i wykonać pomoce do zajęć stymulujących rozwój z dzieckiem z w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.

PC1_KS_U01; PC1_KS_U02; PC1_KS_U04; PC1_KS_U05

Student potrafi opracować i przeprowadzić zadania terapeutyczne do realizacji w domu, uwzględniając codzienne czynności pielęgnacyjne rodziców

PC1_KK_U05; PC1_KS_U06

Potrafi organizować sytuacje dydaktyczne prowokujące do samooaktywności i twórczego poszukiwania rozwiązań edukacyjnych oraz wspierające rodziców jak i dzieci w samodzielności w zdobywaniu wiedzy.

PC1_KS_K01; PC1_KS_K02

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z planowaniem i prowadzeniem terapii dziecka z opóźnieniem psychoruchowym.

PC1_KK_K02; PC1_KS_K01; PC1_KS_K02

Student potrafi przyjąć odpowiedzialność za przygotowane i prowadzone zajęcia z dzieckiem i rodziną.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

3. Opracowanie scenariusz zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Rozwój społeczny i emocjonalny – usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie wiadomości

2.Podstawy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

3.Znaczenie wczesnych interakcji dla dalszego rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka

4.Diagnozowanie dziecięcych umiejętności społecznych, a planowanie działań terapeutycznych

5.Metody nauczania umiejętności społecznych (modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer)

6.Jak pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami? Etapy pracy nad wyrażaniem emocji negatywnych.

7.Planowanie działań wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

8.Metody wspierające rodzinę w działaniach wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

Literatura:

Rogers S., Dawson G. (2015) Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji , uczenia się i rozwoju społecznego . Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa

Rogers. S., dawson G., Vismara L. (2015) Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem. Wyd. UJ. Kraków.

Reddy l. (2014) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. PWN, Warszawa

Nitsh C., Hunter G. (2012) Wspieranie rozwoju dziecka. Wyd. Olesiejuk

Kołakowski A., Pisula A (20140 Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot

Odochwska -Szlachcic B., Mierzejewska B. (2013) Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu sie w aspekcie integracji sensorycznej. Harmonia, Sopot

Kranowwitz C. (2012) Nie -zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Harmonia, Sopot

Piotrowicz R., Walkiewicz-Krutak M. (red.) Małe dziecko dużo pomysłów Wybrane obszary wspomagania rozwoju małego dziecka Wyd. APS.

Bates J., Munday S.(2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. Warszawa: Liber

Faber A., Mazlish E.(1993). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wyd. „Media Rodzina of Poznań, Inc”

Galloway Ch. (1988). Psychologia uczenia się i nauczania. Tom I. Warszawa: PWN

McGinnis E., Goldstein A.P.(2003). Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Warszawa: Instytut Amity

Palomares S., Schilling D., Winch C. (2008). Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Schaffer H. R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Striefel S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: SPOA

Uwagi:

1.Asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja

2.Samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda sytuacyjna, analiza przypadków

3.Praktyczna: inscenizacja, symulacja

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe (ćwiczenia,) 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do kolokwium 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Beata Rola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

3. Opracowanie scenariusz zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Rozwój społeczny i emocjonalny – usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie wiadomości

2.Podstawy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

3.Znaczenie wczesnych interakcji dla dalszego rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka

4.Diagnozowanie dziecięcych umiejętności społecznych, a planowanie działań terapeutycznych

5.Metody nauczania umiejętności społecznych (modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer)

6.Jak pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami? Etapy pracy nad wyrażaniem emocji negatywnych.

7.Planowanie działań wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

8.Metody wspierające rodzinę w działaniach wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

Literatura:

Rogers S., Dawson G. (2015) Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji , uczenia się i rozwoju społecznego . Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa

Rogers. S., dawson G., Vismara L. (2015) Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem. Wyd. UJ. Kraków.

Reddy l. (2014) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. PWN, Warszawa

Nitsh C., Hunter G. (2012) Wspieranie rozwoju dziecka. Wyd. Olesiejuk

Kołakowski A., Pisula A (20140 Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot

Odochwska -Szlachcic B., Mierzejewska B. (2013) Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu sie w aspekcie integracji sensorycznej. Harmonia, Sopot

Kranowwitz C. (2012) Nie -zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Harmonia, Sopot

Piotrowicz R., Walkiewicz-Krutak M. (red.) Małe dziecko dużo pomysłów Wybrane obszary wspomagania rozwoju małego dziecka Wyd. APS.

Bates J., Munday S.(2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. Warszawa: Liber

Faber A., Mazlish E.(1993). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wyd. „Media Rodzina of Poznań, Inc”

Galloway Ch. (1988). Psychologia uczenia się i nauczania. Tom I. Warszawa: PWN

McGinnis E., Goldstein A.P.(2003). Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Warszawa: Instytut Amity

Palomares S., Schilling D., Winch C. (2008). Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Schaffer H. R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Striefel S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: SPOA

Uwagi:

Metody kształcenia:

1.Asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja

2.Samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda sytuacyjna, analiza przypadków

3.Praktyczna: inscenizacja, symulacja

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe (ćwiczenia,) 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do kolokwium 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Surdej
Prowadzący grup: Monika Surdej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium (pytania otwarte)

- obserwacja aktywności studentów podczas ćwiczeń,

- przygotowanie pomocy dydaktycznej

- opracowanie scenariusza

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Rozwój społeczny i emocjonalny – usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie wiadomości

2.Podstawy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

3.Znaczenie wczesnych interakcji dla dalszego rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka

4.Diagnozowanie dziecięcych umiejętności społecznych, a planowanie działań terapeutycznych

5.Metody nauczania umiejętności społecznych (modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer)

6.Jak pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami? Etapy pracy nad wyrażaniem emocji negatywnych.

7.Planowanie działań wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

8.Metody wspierające rodzinę w działaniach wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Bates J., Munday S.(2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. Warszawa: Liber

• Faber A., Mazlish E.(1993). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wyd. „Media Rodzina of Poznań, Inc”

• Galloway Ch. (1988). Psychologia uczenia się i nauczania. Tom I. Warszawa: PWN

• Gąstoł A., Jegier A.(2012). Mój złośnik. Warszawa: Difin

• McGinnis E., Goldstein A.P.(2003). Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Warszawa: Instytut Amity

• Palomares S., Schilling D., Winch C. (2008). Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe. Warszawa: Fraszka edukacyjna

• Satir V. (2002). Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: GWP

• Schaffer H. R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

• Striefel S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: SPOA

Literatura uzupełniająca

• Fuchs B. (2003). Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w grupie. Kielce: Wydawnictwo Jedność

• Harris J. R. (1998). Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego. Warszawa: Wyd. Jacek Santorski & Co

• Jegier A. (red.) (2009). Moje dziecko w przedszkolu. Gdańsk: wyd. Harmonia

Uwagi:

Metody kształcenia:

1.Asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja

2.Samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda sytuacyjna, analiza przypadków

3.Praktyczna: inscenizacja, symulacja

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe (ćwiczenia,) 30h

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10h

Przygotowanie się do kolokwium 5h

Przygotowanie prezentacji, referatu 5h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Radosław Piotrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

3. Opracowanie scenariusz zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Rozwój społeczny i emocjonalny – usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie wiadomości

2.Podstawy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

3.Znaczenie wczesnych interakcji dla dalszego rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka

4.Diagnozowanie dziecięcych umiejętności społecznych, a planowanie działań terapeutycznych

5.Metody nauczania umiejętności społecznych (modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer)

6.Jak pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami? Etapy pracy nad wyrażaniem emocji negatywnych.

7.Planowanie działań wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

8.Metody wspierające rodzinę w działaniach wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

Literatura:

Rogers S., Dawson G. (2015) Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji , uczenia się i rozwoju społecznego . Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa

Rogers. S., dawson G., Vismara L. (2015) Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem. Wyd. UJ. Kraków.

Reddy l. (2014) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. PWN, Warszawa

Nitsh C., Hunter G. (2012) Wspieranie rozwoju dziecka. Wyd. Olesiejuk

Kołakowski A., Pisula A (20140 Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot

Odochwska -Szlachcic B., Mierzejewska B. (2013) Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu sie w aspekcie integracji sensorycznej. Harmonia, Sopot

Kranowwitz C. (2012) Nie -zgrane dziecko w świecie gier i zabaw. Harmonia, Sopot

Piotrowicz R., Walkiewicz-Krutak M. (red.) Małe dziecko dużo pomysłów Wybrane obszary wspomagania rozwoju małego dziecka Wyd. APS.

Bates J., Munday S.(2005). Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. Warszawa: Liber

Faber A., Mazlish E.(1993). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Wyd. „Media Rodzina of Poznań, Inc”

Galloway Ch. (1988). Psychologia uczenia się i nauczania. Tom I. Warszawa: PWN

McGinnis E., Goldstein A.P.(2003). Kształtowanie umiejętności prospołecznych małego dziecka. Warszawa: Instytut Amity

Palomares S., Schilling D., Winch C. (2008). Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe. Warszawa: Fraszka edukacyjna

Schaffer H. R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Striefel S. (2000). Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk: SPOA

Uwagi:

1.Asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja

2.Samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda sytuacyjna, analiza przypadków

3.Praktyczna: inscenizacja, symulacja

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe (ćwiczenia,) 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do kolokwium 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Maja Kłoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

3. Opracowanie scenariusz zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Rozwój społeczny i emocjonalny – usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie wiadomości

2.Podstawy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

3.Znaczenie wczesnych interakcji dla dalszego rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka

4.Diagnozowanie dziecięcych umiejętności społecznych, a planowanie działań terapeutycznych

5.Metody nauczania umiejętności społecznych (modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer)

6.Jak pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami? Etapy pracy nad wyrażaniem emocji negatywnych.

7.Planowanie działań wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

8.Metody wspierające rodzinę w działaniach wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

Literatura:

Rogers S., Dawson G. (2015) Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji , uczenia się i rozwoju społecznego . Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa

Rogers. S., dawson G., Vismara L. (2015) Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem. Wyd. UJ. Kraków.

Reddy l. (2014) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. PWN, Warszawa

Nitsh C., Hunter G. (2012) Wspieranie rozwoju dziecka. Wyd. Olesiejuk

Kołakowski A., Pisula A (20140 Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot

Odochwska -Szlachcic B., Mierzejewska B. (2013) Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu sie w aspekcie integracji sensorycznej. Harmonia, Sopot

Uwagi:

1.Asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja

2.Samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda sytuacyjna, analiza przypadków

3.Praktyczna: inscenizacja, symulacja

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe (ćwiczenia,) 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 10

Przygotowanie się do kolokwium 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Anna Kramek-Machuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Test z treści przedmiotu

2. Analiza literatury

3. Opracowanie scenariusz zajęć

Pełny opis:

Treści programowe:

1.Rozwój społeczny i emocjonalny – usystematyzowanie wiedzy, przypomnienie wiadomości

2.Podstawy rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

3.Znaczenie wczesnych interakcji dla dalszego rozwoju emocjonalno- społecznego dziecka

4.Diagnozowanie dziecięcych umiejętności społecznych, a planowanie działań terapeutycznych

5.Metody nauczania umiejętności społecznych (modelowanie, odgrywanie ról, udzielanie informacji zwrotnych, transfer)

6.Jak pomóc dziecku poradzić sobie z emocjami? Etapy pracy nad wyrażaniem emocji negatywnych.

7.Planowanie działań wspierających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka

8.Metody wspierające rodzinę w działaniach wspierających rozwój społeczno- emocjonalny dziecka.

Literatura:

Rogers S., Dawson G. (2015) Early Start Denver Model dla małych dzieci z autyzmem. Wspieranie komunikacji , uczenia się i rozwoju społecznego . Fundacja rozwiązać autyzm, Warszawa

Rogers. S., dawson G., Vismara L. (2015) Metoda wczesnego startu dla dzieci z autyzmem. Wyd. UJ. Kraków.

Reddy l. (2014) Rozwijanie umiejętności społecznych dziecka. PWN, Warszawa

Nitsh C., Hunter G. (2012) Wspieranie rozwoju dziecka. Wyd. Olesiejuk

Kołakowski A., Pisula A (20140 Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot

Odochwska -Szlachcic B., Mierzejewska B. (2013) Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu sie w aspekcie integracji sensorycznej. Harmonia, Sopot

Uwagi:

1.Asymilacji wiedzy: pogadanka, praca z tekstem, dyskusja

2.Samodzielnego dochodzenia do wiedzy: metoda sytuacyjna, analiza przypadków

3.Praktyczna: inscenizacja, symulacja

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe (ćwiczenia,) 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do kolokwium 20

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Anna Kramek-Machuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek, Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Anna Mikler-Chwastek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Jegier
Prowadzący grup: Aneta Jegier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Piotrowicz
Prowadzący grup: Ariadna Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.