Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) niestacj. I st.
Obowiązkowe dla III r. PC, spec.: edukacja i rehab. osób z niepełn. intelekt., (3-l) stacj. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W06

zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

PC1_KK_W09; PC1_KK_W12

zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

PC1_KS_W04; PC1_KS_W04

zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

PC1_KS_W04; PC1_KS_W09

zna trudności uczniów w opanowaniu programu kształcenia, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania,

PC1_KS_U03

potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością,

PC1_KS_U04

potrafi opracować scenariusz lekcji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,

PC1_KS_K01

potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

PC1_KS_K02; PC1_KK_K05

prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach

uczestnictwo w hospitacjach, egzamin

Pełny opis:

Specyfika funkcjonowania gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły.

2. Analiza planu nauczania oraz programu w gimnazjum specjalnym

3. Sposoby przygotowania uczniów gimnazjum do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w gimnazjum specjalnym.

5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum specjalnego do podjęcia pracy

6. Metody nauczania wykorzystywane w gimnazjum specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „technika”

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

8. Sposoby realizacji przedmiotów plastyka i muzyka z rytmika

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

2. pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

3. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

4. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

5. Minczakiewicz E. „wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

6. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

7. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

8. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

9. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

10. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 roku (poz. 49).

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach

uczestnictwo w hospitacjach, egzamin

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły.

2. Analiza planu nauczania oraz programu w gimnazjum specjalnym

3. Sposoby przygotowania uczniów gimnazjum do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w gimnazjum specjalnym.

5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum specjalnego do podjęcia pracy

6. Metody nauczania wykorzystywane w gimnazjum specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „technika”

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

8. Sposoby realizacji przedmiotów plastyka i muzyka z rytmika

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

2. pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

3. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

4. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

5. Minczakiewicz E. „wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

6. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

7. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

8. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

9. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

10. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 roku (poz. 49).

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacje multimedialne.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach

uczestnictwo w hospitacjach, egzamin

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły.

2. Analiza planu nauczania oraz programu w gimnazjum specjalnym

3. Sposoby przygotowania uczniów gimnazjum do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w gimnazjum specjalnym.

5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum specjalnego do podjęcia pracy

6. Metody nauczania wykorzystywane w gimnazjum specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „technika”

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

8. Sposoby realizacji przedmiotów plastyka i muzyka z rytmika

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

2. pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

3. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

4. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

5. Minczakiewicz E. „wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

6. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

7. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

8. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

9. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

10. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 roku (poz. 49).

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacje multimedialne.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach

uczestnictwo w hospitacjach, egzamin.

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły.

2. Analiza planu nauczania oraz programu w gimnazjum specjalnym

3. Sposoby przygotowania uczniów gimnazjum do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w gimnazjum specjalnym.

5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum specjalnego do podjęcia pracy

6. Metody nauczania wykorzystywane w gimnazjum specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „technika”

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

8. Sposoby realizacji przedmiotów plastyka i muzyka z rytmika

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

2. pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

3. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

4. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

5. Minczakiewicz E. „wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

6. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

7. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

8. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

9. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

10. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 roku (poz. 49).

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacja multimedialna.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Agnieszka Lubowiedzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach

uczestnictwo w hospitacjach, egzamin

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły.

2. Analiza planu nauczania oraz programu w gimnazjum specjalnym

3. Sposoby przygotowania uczniów gimnazjum do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w gimnazjum specjalnym.

5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum specjalnego do podjęcia pracy

6. Metody nauczania wykorzystywane w gimnazjum specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „technika”

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

8. Sposoby realizacji przedmiotów plastyka i muzyka z rytmika

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

2. pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

3. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

4. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

5. Minczakiewicz E. „wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

6. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

7. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

8. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

9. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

10. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 roku (poz. 49).

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacja multimedialna.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach,

uczestnictwo w hospitacjach, egzamin.

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły.

2. Analiza planu nauczania oraz programu w gimnazjum specjalnym

3. Sposoby przygotowania uczniów gimnazjum do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w gimnazjum specjalnym.

5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum specjalnego do podjęcia pracy

6. Metody nauczania wykorzystywane w gimnazjum specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „technika”

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

8. Sposoby realizacji przedmiotów plastyka i muzyka z rytmika

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

2. pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

3. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

4. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

5. Minczakiewicz E. „wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

6. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

7. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

8. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

9. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

10. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 roku (poz. 49).

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacja multimedialna.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach, uczestnictwo w hospitacjach, egzamin.

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania gimnazjum specjalnego dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkoły – analiza statutu szkoły.

2. Analiza planu nauczania oraz programu w gimnazjum specjalnym

3. Sposoby przygotowania uczniów gimnazjum do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w gimnazjum specjalnym.

5. Przygotowanie absolwentów gimnazjum specjalnego do podjęcia pracy

6. Metody nauczania wykorzystywane w gimnazjum specjalnym dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „technika”

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną

8. Sposoby realizacji przedmiotów plastyka i muzyka z rytmika

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

2. pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

3. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

4. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

5. Minczakiewicz E. „wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

6. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

7. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

8. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

9. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

10. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym w sześcioletnich szkołach podstawowych i gimnazjach. Załącznik do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 roku (poz. 49).

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacja multimedialna.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Egzamin

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach,

uczestnictwo w hospitacjach, egzamin.

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkół – analiza statutów szkół.

2. Analiza planu nauczania oraz programy w szkołach specjalnych.

3. Sposoby przygotowania uczniów szkół specjalnych do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w szkołach specjalnych.

5. Przygotowanie absolwentów szkół specjalnych do podjęcia pracy.

6. Metody nauczania wykorzystywane w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „rozwijanie kreatywności".

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

8. Sposoby realizacji przedmiotu "rozwijanie kreatywności".

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych.

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”.

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

2. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

3. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

4. Minczakiewicz E. „Wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

5. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

6. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

7. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

8. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

9. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacja multimedialna.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefan Przybylski
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach, uczestnictwo w hospitacjach, egzamin.

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkół – analiza statutów szkół.

2. Analiza planu nauczania oraz programy w szkołach specjalnych.

3. Sposoby przygotowania uczniów szkół specjalnych do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w szkołach specjalnych.

5. Przygotowanie absolwentów szkół specjalnych do podjęcia pracy.

6. Metody nauczania wykorzystywane w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „rozwijanie kreatywności".

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

8. Sposoby realizacji przedmiotu "rozwijanie kreatywności".

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych.

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”.

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

2. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

3. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

4. Minczakiewicz E. „Wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

5. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

6. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

7. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

8. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

9. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacja multimedialna.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 12

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach, egzamin.

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkół – analiza statutów szkół.

2. Analiza planu nauczania oraz programy w szkołach specjalnych.

3. Sposoby przygotowania uczniów szkół specjalnych do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w szkołach specjalnych.

5. Przygotowanie absolwentów szkół specjalnych do podjęcia pracy.

6. Metody nauczania wykorzystywane w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „rozwijanie kreatywności".

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

8. Sposoby realizacji przedmiotu "rozwijanie kreatywności".

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych.

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”.

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

2. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

3. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

4. Minczakiewicz E. „Wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

5. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

6. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

7. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

8. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

9. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacje multimedialne.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit
Prowadzący grup: Stefan Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia przedmiotu: obecność i aktywny udział w zajęciach, egzamin.

Pełny opis:

1. Specyfika funkcjonowania szkół specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – podstawy prawne funkcjonowania szkół – analiza statutów szkół.

2. Analiza planu nauczania oraz programy w szkołach specjalnych.

3. Sposoby przygotowania uczniów szkół specjalnych do życia dorosłego – niezależność, odpowiedzialność, umiejętność podejmowania decyzji, prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie itp.

4. Nauczanie technik szkolnych (pisanie, czytanie, liczenie) w szkołach specjalnych.

5. Przygotowanie absolwentów szkół specjalnych do podjęcia pracy.

6. Metody nauczania wykorzystywane w szkołach specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze szczególnym zwróceniem uwagi na metody wykorzystywane w ramach zajęć z przedmiotu „rozwijanie kreatywności".

7. Edukacja seksualna osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

8. Sposoby realizacji przedmiotu "rozwijanie kreatywności".

9. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

10. Sposoby korzystania z instytucji medycznych, policji i innych służb społecznych.

11. Metody kształtowania postaw proekologicznych w kontaktach z przyrodą.

12. Sport dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – ruch „Olimpiad specjalnych”.

13. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

14. Asertywność – sposoby kształtowania u osób ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną.

Literatura:

1. Kaja B. - „ Zarys terapii dziecka: metody psychologicznej i pedagogicznej

pomocy wspomagającej rozwój dziecka” WSP Bydgoszcz 1995

2. Klaro-Celej L., Mossakowska L. (1999). „Komentarz do Programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym”. Warszawa: WSiP

3. Lovaas O.I. - „Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo” WSiP 1993

4. Minczakiewicz E. „Wychowanie i nauczanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym” WsiP, 1985

5. Olechnowicz H. „wychowanie i nauczanie głębiej upośledzonych umysłowo” WsiP 1979

6. Olechnowicz H. - „ Wyzwalanie aktywności ...” WSiP 1995

7. Polkowska I - „ Praca rewalidacyjna w szkole życia”

8. Pileccy W.i. J. - „ Stymulacja psychoruchowa dzieci o obniżonej sprawności umysłowej” WSP Kraków 1995

9. Pilecki J. /red/ - „ Usprawnianie, wychowanie i nauczania osób z głębszym upośledzeniem umysłowym” WSP Kraków 1996

10. Podstawa programowa kształcenia ogólnego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych.

11. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

12. Program wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, MEN, Warszawa 1997

Uwagi:

Metody kształcenia: dyskusja, "burza mózgów", prezentacje multimedialne.

Godziny kontaktowe: ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30

Przygotowanie się do egzaminu 30

Inne formy 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.