Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia mediów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-ZMC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia mediów cyfrowych
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja medialna, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Efekty zgodne z PROGRAMEM KSZTAŁCENIA dla kierunku: PEDAGOGIKA (PE) Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: akademicki wprowadzony Uchwałą Rady Wydziału NP. nr 629/15-16 obowiązujący od roku akademickiego 2016/17

WIEDZA

PE_W22

- posiada wiedzę terminologiczną dotyczącą podstawowych pojęć związanych z zastosowaniem mediów w edukacji specjalnej

- posiada uszczegółowioną wiedzę o teoriach dotyczących zagrożeń powodowanych przez media cyfrowe

PE1_W23

- ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą roli mediów w edukacji specjalnej

- posiada podstawową wiedzę z zakresu poszczególnych zagrożeń powodowanych przez media cyfrowe

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- posiada podstawową wiedzę z zakresu funkcji i zadań mediów stosowanych w edukacji specjalnej

- potrafi diagnozować zagrożenia powodowane przez media, posiada umiejętność podejmowania podstawowych działań profilaktycznych

PE1_U15

- potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne związane z zagrożeniami mediów cyfrowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K03

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym związanych z zagrożeniami mediów cyfrowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Bednarek
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska, Józef Bednarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Obrona przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz praca zaliczeniowa

Pełny opis:

W toku studiów student zapozna się ze sklą i zasięgiem wybranych zagrożeń mediów cyfrowych. Uzyska umiejętności dianozy wybranych zagrożeń. Będzie umiał rozpoznać przyczyny, przebieg i konsekwencje zagrożeń. Wykształci niezbędne kompetencje społeczno-wychowacze w przypadku ich występowania.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

1. Rozwój zagrożeń tradycyjnych i mediów cyfrowych na przestrezni dziejów

2. Charakterystyka zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń mediów cyfrowych

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń mediów

cyfrowych

7. Założenia metodologiczne badań zagrożeń mediów

ĆWICZENIA

1. Analiza współczesnych zagrożeń dla rozwoju wychowania dzieci i młodzieży

2. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

3. Zagrożenia poznawczo-intelektualne

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze mediów cyfrowych

5. Zagrożenia moralne

6. Zagrożenia chemiczne z inspiracji sieci

7. Działania profilaktyczne w zakresi poszczególnych zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe

8. Kompetencje rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń mediów cyfrowych

9. Procedury postępowania w wybranych zagrożeniach

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

2.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3. Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

4.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

5.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

6.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

7.Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

8.Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

9.Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin 2014.

10.Bednarek J., Andrzejewska A., Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.

11.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak”, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca:

2..Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

3.Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

4.Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

5.Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

-praca w zespołach

-metody aktywizujące

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Obrona przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz praca zaliczeniowa

Pełny opis:

W toku studiów student zapozna się ze saklą i zasięgiem wybranych zagrożeń mediów cyfrowych. Uzyska umiejętności diagnozy wybranych zagrożeń. Będzie umiał rozpoznać przyczyny, przebieg i konsekwencje zagrożeń. Wykształci niezbędne kompetencje społeczno-wychowawcze w przypadku ich występowania.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

1. Rozwój zagrożeń tradycyjnych i mediów cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń mediów cyfrowych

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń mediów

cyfrowych

7. Założenia metodologiczne badań zagrożeń mediów

ĆWICZENIA

1. Analiza współczesnych zagrożeń dla rozwoju wychowania dzieci i młodzieży

2. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

3. Zagrożenia poznawczo-intelektualne

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze mediów cyfrowych

5. Zagrożenia moralne

6. Zagrożenia chemiczne z inspiracji sieci

7. Działania profilaktyczne w zakresie poszczególnych zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe

8. Kompetencje rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń mediów cyfrowych

9. Procedury postępowania w wybranych zagrożeniach

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1. Tanaś M. (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016.

2.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

4.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

5.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

6.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

7.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

8.Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

9.Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

10.Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin 2014.

11.Bednarek J., Andrzejewska A., Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.

12.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak”, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.

2..Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

3.Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

4.Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

5.Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- metody aktywizujące

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Obrona przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz praca zaliczeniowa

Pełny opis:

W toku studiów student zapozna się ze saklą i zasięgiem wybranych zagrożeń mediów cyfrowych. Uzyska umiejętności diagnozy wybranych zagrożeń. Będzie umiał rozpoznać przyczyny, przebieg i konsekwencje zagrożeń. Wykształci niezbędne kompetencje społeczno-wychowawcze w przypadku ich występowania.

TREŚCI PROGRAMOWE

WYKŁADY

1. Rozwój zagrożeń tradycyjnych i mediów cyfrowych na przestrzeni dziejów

2. Charakterystyka zagrożeń cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

3. Przyczyny, rozwój i skutki zagrożeń mediów cyfrowych

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze

5. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

6. Profilaktyka i diagnoza zagrożeń mediów

cyfrowych

7. Założenia metodologiczne badań zagrożeń mediów

ĆWICZENIA

1. Analiza współczesnych zagrożeń dla rozwoju wychowania dzieci i młodzieży

2. Zagrożenia zdrowia psychicznego i fizycznego

3. Zagrożenia poznawczo-intelektualne

4. Zagrożenia społeczno-wychowawcze mediów cyfrowych

5. Zagrożenia moralne

6. Zagrożenia chemiczne z inspiracji sieci

7. Działania profilaktyczne w zakresie poszczególnych zagrożeń stwarzanych przez media cyfrowe

8. Kompetencje rodziców i nauczycieli w zakresie zagrożeń mediów cyfrowych

9. Procedury postępowania w wybranych zagrożeniach

Literatura:

LITERATURA

Literatura obowiązkowa:

1. Tanaś M. (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016.

2.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

3.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków 2015.

4.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Wyd. Difin 2014.

5.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa 2014.

6.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

7.Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni, Wyd. WSGE, Józefów 2013.

8.Andrzejewska A., Magia szklanego ekranu, Zagrożenia płynące z telewizji, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2007.

9.Andrzejewska A., (Nie)Bezpieczny komputer. Od euforii do uzależnienia, Wyd. APS, Warszawa 2008.

10.Bednarek J., Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Difin 2014.

11.Bednarek J., Andrzejewska A., Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Warszawa 2014.

12.Bednarek J., Andrzejewska A. (red.), Cyberświat – możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak”, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1.Bednarek J., Multimedia w kształceniu, PWN, Warszawa 2006.

2..Bednarek J., Społeczeństwo informacyjne i media w opinii osób niepełnosprawnych, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

3.Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. UŚ, Katowice 2000.

4.Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja, Adam Marszałek, Toruń 2012.

5.Artykuły w najnowszych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- dyskusja

- praca w zespołach

- metody aktywizujące

- studium przypadków

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI

godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia, konsultacje) - 45 godz.

przygotowanie się do zajęć, lektury - 30 godz.

przygotowanie się do zaliczenia na ocenę - 25 godz.

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Agnieszka Kolek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wiedza: Wykazanie się wiedzą na temat zagrożeń internetowych oraz postępowania diagnostycznego i metod profilaktyki w tym temacie

Umiejętności: Projekt – zaprojektowanie, przeprowadzenie badania oraz analiza - metoda podsumowująca

Kompetencje: Samoocena - metoda podsumowująca.

Ocena prowadzącego - metoda podsumowująca

Pełny opis:

1. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

2. Zagrożenia związane z agresją i autoagresją w przestrzeni internetowej

3. Zagrożenia związane z tożsamością jednostki i obrazem "Ja"

4. Zagrożenia związane z wybranymi uzależnieniami (uzależnienia behawioralne)

5. Zagrożenia związane z wybranymi nadużyciami (grooming, seksting, sponsoring)

6. Psychoprofilaktyka w kontekście zagrożeń internetowych

7. Edukacja medialna jako czynnik protektywny dzieci i młodzieży w przestrzeni internetowej

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1.Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Difin, Warszawa, 2014

2.Tanaś M., Galanciak S.(red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja, Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, APS, NASK, Kraków, 2015

3.Bednarek J. , Andrzejewska A. (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wydawnictwo Impuls, APS i NASK, Kraków,2015

Literatura uzupełniająca:

1. Jaszczak A., Poczucie uzależnienia od Internetu a poczucie kontroli u adolescentów, [w:] Psychologiczne konteksty Internetu, Szmigielska B., (red.), Wydawnictwo WAM, Kraków, 2009

2. Kaliszewska K., Nadmierne używanie Internetu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2007

3. Tanaś M., O potrzebie pedagogicznej refleksji nad kulturą i językiem mediów, [w:] Kultura i język mediów, Tanaś M., (red.), Impuls, Kraków, 2007

4. Andrzejewska A., Bednarek J., Ćmiel S., Człowiek w świecie rzeczywistym i wirtualnym. Nowy wymiar zagrożeń w świecie realnym i wirtualnym, Wyd. WSGE, Józefów 2013

Uwagi:

gr ćwiczeniowa III DZPE-EME

Zajęcia prowadzone z użyciem Microsoft Teams (według planu zajęć).

Materiały przesyłane na maila grupy.

Konsultacje indywidualne dla Studentów przez Microsoft Teams lub telefonicznie po wcześniejszym umówieniu: akd137@aps.edu.pl

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams.

Dodatkowa literatura dostępna na IBUK (APS):

1. Naruszewicz-Duchlińska, A., Nienawiść w czasach internetu., Gdynia: Novae Res, 2015, IBUK: https://libra.ibuk.pl/book/144657

2. Ogińska-Bulik, N., Majchrzak, P., Uzależnienie od internetu., Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011, IBUK: https://libra.ibuk.pl/book/93683

3. Pyżalski, J., Agresja elektroniczna i cyberbullying., Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2012, IBUK: https://libra.ibuk.pl/book/38054

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.