Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MAS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing społeczny
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W08

- Zna podstawowe zasady negocjowania, mediacji i komunikowania się.

- Zna możliwości wykorzystywania zasad i prawideł komunikowania się społecznego w działalności pedagoga twórczości.

PE1_W18

- Zna i rozumie podstawowe metody wpływu społecznego. Rozumie ich mechanizmy działania i obrony przed nimi.

- Zna podstawowe zasady negocjowania, mediacji i komunikowania się. Rozumie ich znaczenie dla rozwoju zawodowego.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U07

- Zna i potrafi stosować w praktyce psychologiczne aspekty działania i odbioru komunikatów reklamowych.

- Zna zasady konstruowania przekazu społecznego; potrafi projektować proste kampanie społeczne propagujące wartości humanistyczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. EGZAMIN sprawdzające wiedzę studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. PREZENTACJA projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

1.Wprowadzenie – specyfika marketingu społecznego na tle marketingu komercyjnego i politycznego; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja;

2. Kompetencje marketera społecznego – analiza cech kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w warunkach społecznej komunikacji marketingowej;

3.Kampanie społeczne: strategie oddziaływania, awersyjność oddziaływania;

4. Reklama społeczna w Polsce: historia, przegląd kampanii społecznych w latach 1997-2008;

5. Analiza studiów przypadków kampanii społecznych – uwarunkowania efektywności, przyczyny porażek, możliwości efektywniejszych działań;

6. Marketing zaangażowany społecznie a wizerunek firm;

7. Agencja reklamowa – agencja badawcza, firmy i fundacje – rzeczywistość działania osób zajmujących się marketingiem społecznym;

8. Marketing społeczny a pedagogika – w tym pedagogika specjalna – jak wykorzystywać reklamę społeczną do zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych, upośledzonych, czy chorych psychicznie...

9. Rola kreatywności w działaniach marketingowych;

Tworzenie kampanii społecznych o tematyce pedagogicznej;

Literatura:

1.Domachowski, W. (2003). Marketing wartości społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2. Maison, D., Wasilewski, P. (red.).(2008) Propaganda dobrych serc – czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

3. Sergeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

4. Stasiakiewicz, M. (2003). Psychologiczne problemy społecznej reklamy. Człowiek i Społeczeństwo, 21, 13-2

5. Wasilewski, P. (red.).(2007) Szlachetna propaganda dobroci– czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie się do egzaminu - 15h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 60h

Liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. EGZAMIN sprawdzające wiedzę studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. PREZENTACJA projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1.Wprowadzenie – specyfika marketingu społecznego na tle marketingu komercyjnego i politycznego; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja;

2. Kompetencje marketera społecznego – analiza cech kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w warunkach społecznej komunikacji marketingowej;

3.Kampanie społeczne: strategie oddziaływania, awersyjność oddziaływania;

4. Reklama społeczna w Polsce: historia, przegląd kampanii społecznych w latach 1997-2008;

5. Analiza studiów przypadków kampanii społecznych – uwarunkowania efektywności, przyczyny porażek, możliwości efektywniejszych działań;

6. Marketing zaangażowany społecznie a wizerunek firm;

7. Agencja reklamowa – agencja badawcza, firmy i fundacje – rzeczywistość działania osób zajmujących się marketingiem społecznym;

8. Marketing społeczny a pedagogika – w tym pedagogika specjalna – jak wykorzystywać reklamę społeczną do zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych, upośledzonych, czy chorych psychicznie...

9. Rola kreatywności w działaniach marketingowych;

Tworzenie kampanii społecznych o tematyce pedagogicznej;

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Domachowski, W. (2003). Marketing wartości społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2. Maison, D., Wasilewski, P. (red.).(2008) Propaganda dobrych serc – czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

3. Sergeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

4. Stasiakiewicz, M. (2003). Psychologiczne problemy społecznej reklamy. Człowiek i Społeczeństwo, 21, 13-2

5. Wasilewski, P. (red.).(2007) Szlachetna propaganda dobroci– czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. EGZAMIN sprawdzające wiedzę studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. PREZENTACJA projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1.Wprowadzenie – specyfika marketingu społecznego na tle marketingu komercyjnego i politycznego; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja;

2. Kompetencje marketera społecznego – analiza cech kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w warunkach społecznej komunikacji marketingowej;

3.Kampanie społeczne: strategie oddziaływania, awersyjność oddziaływania;

4. Reklama społeczna w Polsce: historia, przegląd kampanii społecznych w latach 1997-2008;

5. Analiza studiów przypadków kampanii społecznych – uwarunkowania efektywności, przyczyny porażek, możliwości efektywniejszych działań;

6. Marketing zaangażowany społecznie a wizerunek firm;

7. Agencja reklamowa – agencja badawcza, firmy i fundacje – rzeczywistość działania osób zajmujących się marketingiem społecznym;

8. Marketing społeczny a pedagogika – w tym pedagogika specjalna – jak wykorzystywać reklamę społeczną do zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych, upośledzonych, czy chorych psychicznie...

9. Rola kreatywności w działaniach marketingowych;

Tworzenie kampanii społecznych o tematyce pedagogicznej;

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Domachowski, W. (2003). Marketing wartości społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2. Maison, D., Wasilewski, P. (red.).(2008) Propaganda dobrych serc – czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

3. Sergeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Stasiakiewicz, M. (2003). Psychologiczne problemy społecznej reklamy. Człowiek i Społeczeństwo, 21, 13-2

2. Wasilewski, P. (red.).(2007) Szlachetna propaganda dobroci– czyli drugi tom o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. EGZAMIN sprawdzający wiedzę studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. PREZENTACJA projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1.Wprowadzenie – specyfika marketingu społecznego na tle marketingu komercyjnego i politycznego; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja;

2. Kompetencje marketera społecznego – analiza cech kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w warunkach społecznej komunikacji marketingowej;

3.Kampanie społeczne: strategie oddziaływania, awersyjność oddziaływania;

4. Reklama społeczna w Polsce: historia, przegląd kampanii społecznych w latach 1997-2008;

5. Analiza studiów przypadków kampanii społecznych – uwarunkowania efektywności, przyczyny porażek, możliwości efektywniejszych działań;

6. Marketing zaangażowany społecznie a wizerunek firm;

7. Agencja reklamowa – agencja badawcza, firmy i fundacje – rzeczywistość działania osób zajmujących się marketingiem społecznym;

8. Marketing społeczny a pedagogika – w tym pedagogika specjalna – jak wykorzystywać reklamę społeczną do zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych, upośledzonych, czy chorych psychicznie...

9. Rola kreatywności w działaniach marketingowych;

Tworzenie kampanii społecznych o tematyce pedagogicznej;

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Domachowski, W. (2003). Marketing wartości społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2. Maison, D., Wasilewski, P. (red.).(2008) Propaganda dobrych serc – czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

3. Sergeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. EGZAMIN sprawdzający wiedzę studenta

2. OBSERWACJA aktywności studenta podczas zajęć

3. PREZENTACJA projektu zaliczeniowego

Pełny opis:

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

1.Wprowadzenie – specyfika marketingu społecznego na tle marketingu komercyjnego i politycznego; analiza kluczowych pojęć – strategia i komunikacja marketingowa, marka, konkurencja;

2. Kompetencje marketera społecznego – analiza cech kluczowych dla efektywnego funkcjonowania w warunkach społecznej komunikacji marketingowej;

3.Kampanie społeczne: strategie oddziaływania, awersyjność oddziaływania;

4. Reklama społeczna w Polsce: historia, przegląd kampanii społecznych w latach 1997-2008;

5. Analiza studiów przypadków kampanii społecznych – uwarunkowania efektywności, przyczyny porażek, możliwości efektywniejszych działań;

6. Marketing zaangażowany społecznie a wizerunek firm;

7. Agencja reklamowa – agencja badawcza, firmy i fundacje – rzeczywistość działania osób zajmujących się marketingiem społecznym;

8. Marketing społeczny a pedagogika – w tym pedagogika specjalna – jak wykorzystywać reklamę społeczną do zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych, upośledzonych, czy chorych psychicznie...

9. Rola kreatywności w działaniach marketingowych;

Tworzenie kampanii społecznych o tematyce pedagogicznej;

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Domachowski, W. (2003). Marketing wartości społecznych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

2. Maison, D., Wasilewski, P. (red.).(2008) Propaganda dobrych serc – czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

3. Sergeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Wydawnicza.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

- wykład

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- prezentacja

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- metoda symulacyjna

- prezentacja

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych (wykład, ćwiczenia) - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 15h

Przygotowanie się do zaliczenia i egzaminu - 30h

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.