Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja interpersonalna i społeczna w pracy nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-KIS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna i społeczna w pracy nauczyciela
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: edukacja wczesnoszkolna, (3-l) niestacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W08 ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, jego prawidłowości i zakłóceń, a także różnorodnych czynników wpływających na skuteczność komunikacji.

PE1_U07 ma rozwinięte umiejętności komunikowania się, w tym także posiada w stopniu podstawowym umiejętność poprawnego posługiwania się głosem.

PE1_U13 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role w zależności od osób biorących udział w procesie wychowania i kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test kompetencyjny zawierający pytania zamknięte i otwarte z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach komunikacyjnych. Kompetencje społeczne sprawdzane na podstawie aktywności studenta na zajęciach, jego umiejętności współdziałania w grupie dyskusyjnej i umiejętności posługiwania się językiem polskim.

CELE PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości zasad kierowania grupą zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Na zajęciach studenci będą mogli poznać podstawowe techniki komunikacyjne i autoprezentacyjne , zasady budowania efektywnego zespołu zadaniowego, style zarządzania klasą oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy z uczniem, rodzicem bądź przełożonym.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Proces komunikacji - jak przekazujemy, jak rozumiemy informacje.

Język jako podstawowe medium komunikacyjne. Prezentacyjna funkcja języka w procesie komunikacyjnym.

Słuchanie jako podstawowa umiejętność w komunikowaniu się z innymi - słuchanie aktywne, empatyczne, otwarte. Bariery utrudniające słuchanie.

Cztery rodzaje ekspresji - obserwacje,myśli, uczucia, potrzeby.Budowanie pełnych komunikatów. Analiza transakcyjna Erica Berne`a.

Terytoria i strefy. Język ciała, czyli co można wyczytać z naszych gestów.

Natura autoprezentacji. Oddziaływania interpersonalne. Budowanie poczucia własnej wartości. Umiejętność wzbudzania sympatii - kompetencje, wiarygodność, autorytet, postawa moralna.

Ukryte programy i ich funkcje. Postawy życiowe - typ bierny, manipulujący, agresywny i asertywny w radzeniu sobie z konfliktem.

Trening asertywności. Asertywne cele, ekspresja, słuchanie. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Wywieranie wpływu na innych. Skuteczne i nieskuteczne strategie wpływania na innych. Sztuka motywowania.

Rola lidera grupy zadaniowej. Nauczyciel jako menedżer klasy. Style zarządzania klasą. Źródła sukcesu lub porażki w komunikowaniu się nauczyciela z klasą.

Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998.

Wills-Brandon, Jak mówić "nie" i budować dobre związki, Gdańsk 2001.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, problemowymi, metodami aktywizującymi i gier dydaktycznych. Zaliczenie uzyskuje student na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz oceny z testu kompetencyjnego, zawierającego pytania zamknięte i otwarte z zakresu treści omawianych na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 15 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test kompetencyjny zawierający pytania zamknięte i otwarte z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach komunikacyjnych. Kompetencje społeczne sprawdzane na podstawie aktywności studenta na zajęciach, jego umiejętności współdziałania w grupie dyskusyjnej i umiejętności posługiwania się językiem polskim.

CELE PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości zasad kierowania grupą zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Na zajęciach studenci będą mogli poznać podstawowe techniki komunikacyjne i autoprezentacyjne , zasady budowania efektywnego zespołu zadaniowego, style zarządzania klasą oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy z uczniem, rodzicem bądź przełożonym.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Proces komunikacji - jak przekazujemy, jak rozumiemy informacje.

Język jako podstawowe medium komunikacyjne. Prezentacyjna funkcja języka w procesie komunikacyjnym.

Słuchanie jako podstawowa umiejętność w komunikowaniu się z innymi - słuchanie aktywne, empatyczne, otwarte. Bariery utrudniające słuchanie.

Cztery rodzaje ekspresji - obserwacje,myśli, uczucia, potrzeby.Budowanie pełnych komunikatów. Analiza transakcyjna Erica Berne`a.

Terytoria i strefy. Język ciała, czyli co można wyczytać z naszych gestów.

Natura autoprezentacji. Oddziaływania interpersonalne. Budowanie poczucia własnej wartości. Umiejętność wzbudzania sympatii - kompetencje, wiarygodność, autorytet, postawa moralna.

Ukryte programy i ich funkcje. Postawy życiowe - typ bierny, manipulujący, agresywny i asertywny w radzeniu sobie z konfliktem.

Trening asertywności. Asertywne cele, ekspresja, słuchanie. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Wywieranie wpływu na innych. Skuteczne i nieskuteczne strategie wpływania na innych. Sztuka motywowania.

Rola lidera grupy zadaniowej. Nauczyciel jako menedżer klasy. Style zarządzania klasą. Źródła sukcesu lub porażki w komunikowaniu się nauczyciela z klasą.

Literatura:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998.

Wills-Brandon, Jak mówić "nie" i budować dobre związki, Gdańsk 2001

Uwagi:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, problemowymi, metodami aktywizującymi i gier dydaktycznych. Zaliczenie uzyskuje student na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz oceny z testu kompetencyjnego, zawierającego pytania zamknięte i otwarte z zakresu treści omawianych na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test kompetencyjny zawierający pytania zamknięte i otwarte z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach komunikacyjnych. Kompetencje społeczne sprawdzane na podstawie aktywności studenta na zajęciach, jego umiejętności współdziałania w grupie dyskusyjnej i umiejętności posługiwania się językiem polskim.

CELE PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości zasad kierowania grupą zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Na zajęciach studenci będą mogli poznać podstawowe techniki komunikacyjne i autoprezentacyjne , zasady budowania efektywnego zespołu zadaniowego, style zarządzania klasą oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy z uczniem, rodzicem bądź przełożonym.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Proces komunikacji - jak przekazujemy, jak rozumiemy informacje.

Język jako podstawowe medium komunikacyjne. Prezentacyjna funkcja języka w procesie komunikacyjnym.

Słuchanie jako podstawowa umiejętność w komunikowaniu się z innymi - słuchanie aktywne, empatyczne, otwarte. Bariery utrudniające słuchanie.

Cztery rodzaje ekspresji - obserwacje,myśli, uczucia, potrzeby.Budowanie pełnych komunikatów. Analiza transakcyjna Erica Berne`a.

Terytoria i strefy. Język ciała, czyli co można wyczytać z naszych gestów.

Natura autoprezentacji. Oddziaływania interpersonalne. Budowanie poczucia własnej wartości. Umiejętność wzbudzania sympatii - kompetencje, wiarygodność, autorytet, postawa moralna.

Ukryte programy i ich funkcje. Postawy życiowe - typ bierny, manipulujący, agresywny i asertywny w radzeniu sobie z konfliktem.

Trening asertywności. Asertywne cele, ekspresja, słuchanie. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Wywieranie wpływu na innych. Skuteczne i nieskuteczne strategie wpływania na innych. Sztuka motywowania.

Rola lidera grupy zadaniowej. Nauczyciel jako menedżer klasy. Style zarządzania klasą. Źródła sukcesu lub porażki w komunikowaniu się nauczyciela z klasą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998.

Wills-Brandon, Jak mówić "nie" i budować dobre związki, Gdańsk 2001

Literatura uzupełniająca:

Baker A. Doskonała umiejętność komunikacji, Gliwice 2004.

Eales-White R. Sprawny lider, Gliwice 2003.

Forsyth P. Jak motywować ludzi, Gliwice 2000.

Pease A. Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, problemowymi, metodami aktywizującymi i gier dydaktycznych. Zaliczenie uzyskuje student na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz oceny z testu kompetencyjnego, zawierającego pytania zamknięte i otwarte z zakresu treści omawianych na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Cichoń-Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

METODY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Test kompetencyjny zawierający pytania zamknięte i otwarte z zakresu tematyki realizowanej na zajęciach, sprawdzający wiedzę oraz umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach komunikacyjnych. Kompetencje społeczne sprawdzane na podstawie aktywności studenta na zajęciach, jego umiejętności współdziałania w grupie dyskusyjnej i umiejętności posługiwania się językiem polskim.

CELE PRZEDMIOTU:

Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom roli i rangi umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości zasad kierowania grupą zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Na zajęciach studenci będą mogli poznać podstawowe techniki komunikacyjne i autoprezentacyjne , zasady budowania efektywnego zespołu zadaniowego, style zarządzania klasą oraz sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy z uczniem, rodzicem bądź przełożonym.

Pełny opis:

TREŚCI PRZEDMIOTU:

Proces komunikacji - jak przekazujemy, jak rozumiemy informacje.

Język jako podstawowe medium komunikacyjne. Prezentacyjna funkcja języka w procesie komunikacyjnym.

Słuchanie jako podstawowa umiejętność w komunikowaniu się z innymi - słuchanie aktywne, empatyczne, otwarte. Bariery utrudniające słuchanie.

Cztery rodzaje ekspresji - obserwacje,myśli, uczucia, potrzeby.Budowanie pełnych komunikatów. Analiza transakcyjna Erica Berne`a.

Terytoria i strefy. Język ciała, czyli co można wyczytać z naszych gestów.

Natura autoprezentacji. Oddziaływania interpersonalne. Budowanie poczucia własnej wartości. Umiejętność wzbudzania sympatii - kompetencje, wiarygodność, autorytet, postawa moralna.

Ukryte programy i ich funkcje. Postawy życiowe - typ bierny, manipulujący, agresywny i asertywny w radzeniu sobie z konfliktem.

Trening asertywności. Asertywne cele, ekspresja, słuchanie. Asertywne rozwiązywanie konfliktów.

Wywieranie wpływu na innych. Skuteczne i nieskuteczne strategie wpływania na innych. Sztuka motywowania.

Rola lidera grupy zadaniowej. Nauczyciel jako menedżer klasy. Style zarządzania klasą. Źródła sukcesu lub porażki w komunikowaniu się nauczyciela z klasą.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 2004.

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004.

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2003.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej, czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Warszawa 1998.

Wills-Brandon, Jak mówić "nie" i budować dobre związki, Gdańsk 2001

Literatura uzupełniająca:

Baker A. Doskonała umiejętność komunikacji, Gliwice 2004.

Eales-White R. Sprawny lider, Gliwice 2003.

Forsyth P. Jak motywować ludzi, Gliwice 2000.

Pease A. Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone metodami asymilacji wiedzy, problemowymi, metodami aktywizującymi i gier dydaktycznych. Zaliczenie uzyskuje student na podstawie uczestnictwa i aktywności na ćwiczeniach oraz oceny z testu kompetencyjnego, zawierającego pytania zamknięte i otwarte z zakresu treści omawianych na zajęciach.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie do kolokwium: 30 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3 pkt.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Witkowska-Tomaszewska
Prowadzący grup: Anna Witkowska-Tomaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

INFORMACJA DO PRACY ZDALNEJ: Zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS gdzie utworzona została wirtualna klasa „Komunikacja interpersonalna i społeczna w zawodzie nauczyciela". Na platformie zgodnie z programem sylabusa będą zamieszczane prezentacje ćwiczenia i zadania do poszczególnych bloków tematycznych. Będą odbywały się zajęcia zdalne konsultacyjne w terminach zjazdów. Uruchomiony jest indywidualny CZAT na wirtualnej klasie gdzie możecie Państwo konsultować się ze mną.

Metody pracy:

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia i zadania na wykonywane na platformie TEAMS, praca samokształceniowa z literaturą, projekt studencki, konsultacje na platformie TEAMS.

Metody zaliczenia ćwiczeń:

1. Praca samokształceniowa (czytanie literatury, materiałów szkoleniowych, wykonywanie zdalnie ćwiczeń)

2. Przygotowanie projektu edukacyjnego poświęconego rozwojowi u uczniów edukacji wczesnoszkolnej wybranych kompetencji komunikacyjnych.

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Praca samokształceniowa rozwijające wiedzę oraz kompetencje z zakresu komunikacji interpersonalnej. Przygotowanie projektu edukacyjnego w którym student w sposób praktyczny wykorzysta zarówno wiedzę teoretyczną dotyczącą komunikacji interpersonalnej jak również praktyczną dotyczącą sposobów rozwijania u uczniów umiejętności interpersonalnych w zakresie komunikacji.

Pełny opis:

INFORMACJA DO PRACY ZDALNEJ: Zajęcia będą odbywały się na platformie TEAMS gdzie utworzona została wirtualna klasa „Komunikacja interpersonalna i społeczna w zawodzie nauczyciela". Na platformie zgodnie z programem sylabusa będą zamieszczane prezentacje ćwiczenia i zadania do poszczególnych bloków tematycznych. Będą odbywały się zajęcia zdalne konsultacyjne w terminach zjazdów. Uruchomiony jest indywidualny CZAT na wirtualnej klasie gdzie możecie Państwo konsultować się ze mną.

1. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA –WPROWADZENIE. Pojęcie komunikacji interpersonalnej. Modele komunikacji. Teorie komunikacji interpersonalnej (3h)

2. POSTAWY W RELACJACH INTERPERSONALNYCH. Ujawnianie siebie w relacjach. Typy ludzi w relacjach interpersonalnych. Jak konstruować proces komunikacji z uczniem(3h)

3. BARIERY KOMUNIKACJI. Co blokuje komunikacje. Jak mówić żeby dzieci słuchały nas w domu i szkole (3h)

4. GRANICE. Rodzaje granic. Jak wyznaczać granice w sposób asertywny. Aktywne słuchanie a otwarta komunikacja(3h)

5. GRY I ZABAWY. Rozwijające umiejętności komunikowania się i pracy w zespole. Prezentowania siebie i własnych myśli. (3h)

Literatura:

INFORMACJA DO PRACY ZDALNEJ: Linki do bibliotek cyfrowych pedagogicznych zamieszczone zostały na platformie TEAMS na wirtualnej klasie " Komunikacja interpersonalna i społeczna w zawodzie nauczyciela ". Ponadto na wirtualnej klasie zamieszczane będzie literatura do zajęć.

Literatura obowiązkowa

•Adler, R.B., Rosenfeld, L.B. i Proctor, R.F. (2011). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

•Król-Fijewska, M. (2005). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.

•Leathers, D.G. (2008). Komunikacja niewerbalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

•Morreale, S.P., Spitzberg, B.H. i Barge, J.K. (2012). Komunikacja między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

•Oleś, M. (1998). Asertywność u dzieci i młodzieży: problemy teoretyczne i metody pomiaru. Roczniki Psychologiczne, 1, 73-95.

•Stewart, J. (2000). Mosty zamiast murów.O komunikowaniu się między ludźmi.Warszawa: PWN.

•Strumska-Cylwik, L. (2005). Pomiędzy otwartością i zamknięciem. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

•Von Thun, F.S. (2001). Sztuka rozmawiania. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Literatura dodatkowa

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe, praca samokształceniowa: 15 godz.

Przygotowanie do zajęć, lektury: 45 godz.

Przygotowanie projektu studenckiego: 30 godz.

LICZBA PUNKTÓW ECTS - 3 pkt.

INFORMACJA O PRACY ZDALNEJ: praca samokształceniowa, zadania i ćwiczenia platforma TEAMS, studiowanie literatury, prezentacje multimedialne, zajęcia zdalne. Konsultacje indywidualne CZAT na platformie TEAMS

Metody pracy:

ćwiczenia i zadania wykonywane zdalnie na platformie wewnątrzuczelnianej TEAMS, studiowanie literatury, prezentacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Zagrodzka
Prowadzący grup: Marlena Grzelak-Klus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.