Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka w świetlicach środowiskowych, domach dziecka i placówkach wsparcia dziennego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1P-PKR2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka w świetlicach środowiskowych, domach dziecka i placówkach wsparcia dziennego
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: psychopedagogika kreatywności, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W10

- Zna główne założenia organizacyjne domu dziecka, świetlicy i/lub placówki wsparcia dziennego; prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu funkcjonowania placówki;Zna zadania poszczególnych specjalistów pracujących w placówce wsparcia dziennego, świetlicy środowiskowej i/lub domu dziecka.

PE1_W17

- Posiada wiedzę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w kontekście pracy z dziećmi oraz młodzieżą.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Prawidłowo dokonuje obserwacji zajęć prowadzonych w instytucji, w której odbywa praktykę oraz potrafi scharakteryzować ich uczestników.

- Potrafi przeprowadzić rozmowę z pedagogiem, terapeutą/psychologiem na temat dziecka lub grupy dzieci.

PE1_U02

- Potrafi zaplanować i przeprowadzić zajęcia zgodnie z opracowaną koncepcją.

PE1_U11

- Potrafi asystować przy prowadzeniu zajęć zgodnie z koncepcją opracowaną wspólnie z pracownikiem instytucji.

- Prawidłowo posługuje się terminologią z obszaru funkcjonowania placówki, w której odbywa praktykę.

PE1_U14

- Potrafi refleksyjnie analizować własną pracę oraz pracę uczestników zajęć realizowanych w instytucji, w której odbywa praktykę.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K04

- Identyfikuje się z rolą i pedagoga i instruktora, radzi sobie w różnych sytuacjach, przestrzega zasad etyki zawodowej pedagoga.

PE1_K07

- Aktywnie uczestniczy w pracy instytucji, w której odbywa praktykę;Wykazuje otwartą postawę w kontaktach z dziećmi oraz pracownikami instytucji; dostrzega potrzebę współpracy z opiekunem praktyk, koordynatorem praktyk w placówce, dyrekcją, personelem.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, wykazuje zainteresowanie problematyką działań realizowanych przez instytucję; wykazuje postawę zaangażowania w realizację powierzonych mu zadań, przestrzega norm i zasad etyki zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gajda
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Dorota Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jankowska
Prowadzący grup: Aleksandra Gajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.