Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Contemporary Social Problems in the Context of Phenomenon of Educationalization

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-CPC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Contemporary Social Problems in the Context of Phenomenon of Educationalization
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - konw. w jęz. obcym - I rok PE (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - konw. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. stac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia

Wiedza

1. ocena wiedzy na podstawie poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

2. ocena wiedzy na podstawie poziomu merytorycznego i językowego prezentacji, odpowiedzi na pytania tematycznie z nią związane oraz eseju

Umiejętności

1. ocena umiejętności na podstawie dostrzeganego poziomu gotowości do wypowiadania się w j. angielskim w trakcie dyskursu prowadzonego w trakcie zajęć oraz doskonalenia posiadanych kompetencji językowych

2. ocena umiejętności na podstawie poziomu językowego przygotowanej prezentacji, odpowiedzi na związane z nią pytania oraz eseju

Kompetencje społeczne

1. ocena kompetencji społecznych na podstawie poziomu zaangażowania w dyskurs prowadzony w trakcie zajęć oraz realizowane zadania problemowe

2. ocena kompetencji społecznych na podstawie poziomu refleksyjności znajdującej odzwierciedlenie w odpowiedzi na pytania

3. ocena kompetencji społecznych na podstawie treści i refleksyjności eseju

Pełny opis:

1. Introduction

2. Understanding of the concept of educationalization/ pedagogisation in Polish and Western scholarly discourse as a conceptual framework for reflection on the role of education in the processes of preventing and solving contemporary social problems

3. Educationalization of childhood and parent-child relationships

4. Challenges facing family and modern forms of education as a way of supporting family in dealing with them

5. Educational inequality and addressing the problem through education

6. Social exclusion of people with disabilities and the role of school education in supporting their social inclusion

7. The challenges of risk society and preparing children for living in it

8. Environmental problems and implementation of education as a method of tackling them and their effects. Summary

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bridges, D. (2008). Educationalization: On the Appropriateness of Asking Educational Institutions to Solve Social and Economic Problems. „Educational Theory”, 58/4, s. 461–474.

2. Czyżewski, M. (2013). W kręgu społecznej pedagogii.„Societas/ Communitas”, 2/16, s. 43–73.

3. Educating Girls: The Path to Gender Equality (2019). Global Partnership for Education, s. 1-10

4. Elmose, S., Roth, W.M. (2005). Allgemeinbildung: Readiness For Living in Risk Society. „Journal of Curriculum Studies”, 37/1, s. 11-25 (uwaga! Tekst kończy się na stronie 34).

5. Ensuring an Equitable Opportunity: Providing a High-Quality Education for Students with Disabilities (2019). Washington: Council of Chief State School Officers, s. 2-20.

6. Ferkany, M., Whyte, K.P. (2011). Environmental Education, Wicked Problems, and Virtue. „Philosophy of Education Yearbook”, s. 331-339.

7. Gorsline, D., Holl, A., Pearson, J.C., Child J.T. (2006). It’s More Than Drinking, Drugs, and Sex: College Students perceptions of Family Problems. “College Student Journal”, 40/4, s. 802-807.

8. Hughes, R., Bowers, J.R., Mitchell, E.T., Curtiss, S., Ebata, A.T. (2012). Developing Online Family Life Prevention and Education Programs. „Family Relations: Interdisciplinary Journal and Applied Family Studies”, 61/5, s. 711-727.

9. Kaspiew, R., De Maio, J., Qa, L., Deblaquiere, J., Horsfall, B. (2014). Families with complex needs: Meeting the challenges of separation. W: A. Hayes, D. Higgins (red.), Families, Policy and the Law. Selected Essays on Contemporary Issues in Australia. Melbourne: Australian Institute of Family Studies, s. 215-224.

10. Lambeir, B., Ramaekers, S. (2008). Humanizing Education and the Educationalization of Health. „Educational Theory”, 58/ 4, s. 435–446.

11. Marynowicz-Hetka, E. (2013). Pedagogizacja życia społecznego w optyce społeczno-pedagogicznej. „Societas/Communitas”, 2/16, s. 75–96.

12. Nowicki, E.A., Brown, J.D., Dare, L. (2017). Educators’ Evaluations of Children’s Ideas on the Social Exclusion of Classmates with Intellectual and Learning Disabilities. „Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31/1, s. 154-163.

13. Schleicher, A., Zoido, P. (2016). Global Equality of Educational Opportunity: Creating the Conditions for All Students to Succeed. „Journal of Social Issues, 72/4, s. 696-719

14. Smedts, G. (2008). Parenting and the Art of Being a Parent. W: P. Smeyers, M. Depaepe (red.), Educational Research: The Educationalization of Social Problems, Educational Research 3, s. 109-123.

15. Smeyers, P. (2010). Child Rearing in the “Risk” Society: On the Discourse of Rights and the "Best Interests of a Child". „Educational Theory”, 60/3, s. 271-284.

16. Strife, S.J. (2012). Children’s Environmental Concerns: Expressing Ecophobia. „The Journal of Environmental Education”, 43/1, s. 37-54.

17. Stover, S. (2016). The Educationalizing of Early Childhood in Aotearoa New Zealand: Tracking “Free Play” 1940s–2010. „Pedagogica Historica”, 52/5, s. 525-540.

Wszystkie teksty zapewniane są przez nauczyciela akademickiego.

Literatura uzupełniająca:

1. Ashley, M. (2000). Science: an Unreliable Friend to Environmental Education? „Environmental Education”, 6/3, s. 269-280.

2. Andersen, T.M. (2019). Social Background, Education, and Inequality. „Economic Inquiry”, 57/2, s. 1441-1459.

3. Bernstein, B. (2010). From Pedagogies to Knowledges. W: A. Morais, I. Heves, B. Davies, H. Daniels (red.), Towards a Sociology of Pedagogy: The Contribution of Basil Bernstein to Research (363-368). New York: Peter Lang.

4. Fendler, L. (2008). New and Improved Educationalizing: Faster, More Powerful and Longer Lasting. „Ethics and Education”, 3/1, s. 15-26.

5. Hyun, E. (2006). Teachable Moments: Re-conceptualizing Curricula Understandings. New York: Peter Lang, s. 33-52.

6. Hooge, E.H, Honight, M.E., Langeelan, N. (2011). The Teaching Profession Against the Background of Educationalization: an explanatory Study. „European Journal of Teacher Education”, 34/3, s. 297-315.

7. Jemeli, Ch. M, Fakandu, A.M. (2019). Equitable Access to Education and Development in a Knowledgeable Society as Advocated by UNESCO. „Educational Research and Reviews”, 14/6, s. 200-205.

8. Krasiejko, I. (2011). Changes in the Social Work with Multiple Problems Families in Poland. „New Educational Review”, 24/2, s. 184-193.

9. Labaree, D. (2008). The Winning Ways of a Loosing Strategy: Educationalizing Social Problems in the United States. „Educational Theory”, 58/4, s. 447-460.

10. Ostrowicka, H. (2014). Pedagogization of “Problems with Youth” in Media Discourse – Post-Foucaldian Perspective. „Journal of International Scientific Publications: Media & Mass Communication”, 4, s. 126-135.

11. Popkewitz, T.S. (2008). The Social, Psychological, and Education Sciences: From Educationalization to Pedagogicalization of the Family and The Child. W: P. Smeyers, M. Depaepe (red.), Educational Research: The Educationalization of Social Problems, Educational Research 3, s. 171-190.

12. Right to Education handbook (2019). Paris: UNESCO.

13. Ross, A. (2010). Where do young people get information from on social issues? W: B. Krzywosz-Rynkiewicz, A. Zalewska, A. Ross (red.), Future citizens 21st century challenges for young people (223-249). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

14. Singh, P., McWilliam, E. (2005). Pedagogic imaginings: negotiating pedagogies of care/protection in a risk society. „Asia-Pacific Journal of Teacher Education”, 33/2, s. 115-134.

15. Shah, S. (2005). Voices and Choices: How Education Influences the Career Choices of Young Disabled People. „Journal of Research in Special Educational Needs”, 5/3, p. 112-117.

16. Smeyers, P., Dapaepe, M. (2008). Introduction: Pushing Social Responsibilities: the Educationalization of Social Problems. W: P. Smeyers, M. Depaepe (red.), Educational Research: The Educationalization of Social Problems, Educational Research 3, s. 1-11.

17. Tröhler, D. (2008). The Educationalization of the Modern World: Progress, Passion, and the Protestant Promise of Education. W: P. Smeyers, M. Depaepe (red.), Educational Research: The Educationalization of Social Problems, Educational Research 3, s. 31-46.

18. Wesołowska, P. (2015). Parent-children relationships as a subject of parents’ pedagogization. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (eds.), The Educational and Social Word of a Child Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization (280-286) Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność. Dopuszczalna jest 1 nieobecność. Każdy kolejny przypadek absencji wiąże się z koniecznością odpowiedzi ustnej w języku angielskim z zagadnień omawianych na zajęciach, na których Student/Studentka był(a) nieobecny/a;

2. aktywny udział w dyskursie prowadzonym na zajęciach bazujący zarówno na treści tekstów, jak i własnych przemyśleniach– konieczność uzyskania 3 punktów za aktywność (wyższa ilość punktów wpływa na podwyższenie oceny z konwersatorium o 0,5);

3. przygotowanie w parach trwającej około 45 minut prezentacji bazującej na anglojęzycznych tekstach przypisanych do zajęć, jej zaprezentowanie w trakcie zajęć, przesłanie jej na adres e-mail oraz odpowiedź w języku angielskim na pytania związane z tematyką prezentacji – uzyskana ocena uzależniona jest od poziomu merytorycznego oraz językowego prezentacji oraz odpowiedzi na pytania.

4. przygotowanie w języku angielskim eseju na temat „Postulowana wizja edukacji przygotowującej członków społeczeństwa do sprostania współczesnym problemom społecznym” bazującego na literaturze naukowej (polsko-i anglojęzycznej) oraz własnych refleksjach lub badaniach – uzyskana ocena uzależniona jest od poziomu merytorycznego oraz językowego przygotowanego eseju. Objętość od 5000 do 7500 znaków (ze spacjami; włączając bibliografię).

Ocena z konwersatorium stanowi średnią z ocen uzyskanych z (1) eseju oraz (2) prezentacji i odpowiedzi na pytania związane z tematyką prezentacji i może być podwyższona o 0,5 na podstawie uzyskania więcej niż 3 punktów za aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Zawadzka
Prowadzący grup: Edyta Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zgodnie z zaplanowanymi na początku semestru i wpisanymi w sekcji Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu) założeniami, warunki zaliczenia się następujące:

1. obecność na zajęciach ( w okresie zawieszenia zajęć obecność na zajęciach utożsamiana jest z przesłaniem na adres e-mail prowadzącej zadań przypisanych do zajęć).

2. aktywność na zajęciach (w okresie zawieszenia zajęć aktywność utożsamiana jest z przesłaniem na adres e-mail prowadzącej zadań przypisanych do zajęć; dodatkowo studenci, którzy wykonali zadania na wyróżniającym się poziomie otrzymują plusy - zebranie odpowiedniej ilości warunkuje podwyższenie oceny z konwersatorium).

3. esej przekazany w korespondencji mailowej na adres prowadzącej do 22.04.2020 (I cykl) oraz 10.06.2020 (II cykl)

4. grupowo przygotowana prezentacja bazująca na udostępnionych tekstach oraz pisemna odpowiedź na pytania tematycznie z nią związane przesłane w korespondencji mailowej.

Pełny opis:

1. Introduction

2. Understanding of the concept of educationalization/ pedagogisation in Polish and Western scholarly discourse as a conceptual framework for reflection on the role of education in the processes of preventing and solving contemporary social problems

3. Educationalization of childhood and parent-child relationships

4. Challenges facing family and modern forms of education as a way of supporting family in dealing with them

5. Educational inequality and addressing the problem through education

6. Social exclusion of people with disabilities and the role of school education in supporting their social inclusion

7. The challenges of risk society and preparing children for living in it

8. Environmental problems and implementation of education as a method of tackling them and their effects. Summary

---

W okresie zawieszenia zajęć, terminarz aktywności podejmowanych przez prowadzącą pozwala na systematyczną pracę studentów oraz na realizację zajęć zgodnie z planem zajęć udostępnionym na stronie APS na początku semestru.

W sposób szczegółowy harmonogram aktywności prowadzącej oraz studentów przedstawiono poniżej oraz jest on systematycznie aktualizowany:

Cykl 1: grupa 1

Informacje na temat zajęć 18.03.2020

Zadania rekonstrukcyjno-problemowo-refleksyjne przesłane zostały 16.03. 2020, zrealizowane zadania przesłać należy do 22.03.2020.

Informacje na temat zajęć 25.03.2020

Zadania rekonstrukcyjno-problemowo-refleksyjne przesłane zostaną 23.03.2020, zrealizowane zadania przesłać należy do 29.03.2020

Informacje na temat zajęć 01.04.2020.

Zadania rekonstrukcyjno-problemowo-refleksyjne przesłane zostaną 30.03.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 05.04.2020

Informacje na temat zajęć 08.04.2020.

Zadania rekonstrukcyjno-problemowo-refleksyjne przesłane zostaną 06.04.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 15.04.2020.

-----

II cykl

Wiadomość e-mail dotycząca zasad organizacji zajęć w formie zdalnej przesłana została 14.04.2020 na uczelniane adresy mailowe uczestników konwersatorium.

Zajęcia 15.04.2020

Zadanie rekonstrukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostało (na uczelniane adresy e-mail) 14.04.2020, zrealizowane zadanie należy odesłać do 19.04.2020.

Zajęcia 22.04.2020

Prezentacja oraz zadania rekonstrukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostały 19.04.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 26.04.2020.

Zajęcia 29.04.2020

Teksty oraz zadania rekonstrukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostały 25.04.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 04.05.2020.

Zajęcia 06.05.2020

Teksty oraz zadania rekonstrukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostały 02.05.2020, zrealizowane zadania należy odesłać od 10.05.2020

Zajęcia 13.05.2020

Teksty oraz zadania rekonstukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostały 09.05.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 17.05.2020.

Zajęcia 20.05.2020.

Teksty oraz zadania rekonstukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostały 16.05.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 24.05.2020.

Zajęcia 27.05.2020.

Teksty oraz zadania rekonstukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostały 23.05.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 31.05.2020.

Zajęcia 03.06.2020.

Teksty oraz zadania rekonstukcyjno-refleksyjno-problemowe przesłane zostały 30.05.2020, zrealizowane zadania należy odesłać do 10.06.2020.

Literatura:

Wszystkie teksty umieszczone w sekcji literatura w zakładce Podstawowe informacje o przedmiocie zostały udostępnione studentom mającym zajęcia w I cyklu na początku semestru. W II cyklu przesyłane są systematycznie na uczelniane adresy e-mail uczestników zajęć wraz z zadaniami rekonstrukcyjno-refleksyjno-problemowymi.

Uwagi:

Metody kształcenia:

lektura i analiza tekstów, prezentacja, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, praca w parach, metoda problemowa, samodzielna realizacja zadań o charakterze twórczo-refleksyjnym (tworzenie tekstów); w okresie zawieszenia zajęć dodatkowo: zdalna praca indywidualna i zespołowa nad zadaniami, konsultacje indywidualne w formie korespondencji mailowej zarówno w trakcie trwania dyżurów, jak i poza nimi.

Nakład pracy studenta szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności z zachowaniem zasady, że średnio 25-30 godzinom odpowiada 1 punkt ECTS

liczba godzin kontaktowych: 15

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 21

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia: 0

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - przygotowanie prezentacji i eseju: 19

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 55

----

W okresie zawieszenia zajęć w związku z Zarządzeniem Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej nr 333/2020 w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w celu osiągnięcia efektów kształcenia i zgodnie ze specyfiką zajęć, wdrożone zostały dwie strategie. W ramach pierwszej studenci, którzy na dany dzień mieli wyznaczoną prezentację, poproszeni zostali o jej przesłanie na adres e-mail prowadzącej, przez którą zostaną one ocenione. Prezentacje te udostępniane są również członkom grupy konwersatoryjnej. Dodatkowo grupa przygotowująca prezentację w formie pisemnej odpowiada na pytania tematycznie z nią związane.

Druga strategia to przekazywanie na adres e-mail przedstawiciela grupy (tylko w I cyklu) oraz uczelniane adresy uczestników zajęć (w I i II cyklu) zadań o charakterze rekonstrukcyjno-problemowo-refleksyjnym, które studenci realizują indywidualnie i/lub grupowo i przesyłają do wyznaczonego terminu na adres e-mail prowadzącej, która weryfikuje ich poziom merytoryczny i językowy oraz przekazuje informację zwrotną. W II cyklu na adresy e-mail przekazywane są również teksty przypisane do każdych zajęć, w I cyklu zostały one udostępnione studentom na początku semestru.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.