Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy psychiatrii dziecięcej LO-3F-PPD
Wykład (WYK) Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Barbara Remberk, Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży, PZWL, Warszawa 2020

Uzupełniająca:

Hales R., Yudofsky S., Gabbard G. Psychiatria, MediPage, Warszawa 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna obszar badań i podstawowe terminy z zakresu psychiatrii dziecięcej.

Zna klasyfikacje chorób psychiatrycznych.

Zna przyczyny powstawania chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci.

Posiada podstawową wiedzę na temat metod diagnozowania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.

Umiejętności

Potrafi rozpoznać podstawowe objawy chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci.

Potrafi dostrzec relację studiowanej dyscypliny z wiedzą z zakresu psychiatrii.

Kompetencje społeczne

Ma świadomość konieczności współpracy logopedy z lekarzem psychiatrą.

Jest wrażliwy na potrzeby dzieci z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się będą oceniane poprzez dyskusję w czasie wykładu oraz poprzez końcowy test jednokrotnego wyboru

Zakres tematów:

1. diagnoza, badanie dziecka i rodziny

2. Wpływ krzywdzenia na powstawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży - zaburzenia przywiązania

3. zaburzenia zachowania, ADHD, tiki

4. upośledzenie umysłowe, autyzm

5. depresja i psychozy u dzieci

6. Leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, (sala nieznana)
Katarzyna Prot-Klinger 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)