Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego PY-5F-ZPC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Morrison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: WN PWN

Seligman, E.P., Walker E.,F. Rosenhan, D.L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (2013). Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5" (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5)

World Health Organization (2008). ICD-10 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Rozdział 5 https://www.cez.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna podstawowe zaburzenia psychiczne osób dorosłych, zna systemy klasyfikacyjne chorób psychicznych.

Umie wymienić objawy zaburzeń psychicznych.

Zna etiologię i patogenezę zaburzeń psychicznych.

Różnicuje zaburzenia psychiczne.

Zna podstawowe metody leczenia.

Ma podstawowe informacje dotyczące systemu leczenia zaburzeń psychicznych w Polsce.

Umiejętności

Student/-ka umie sporządzić diagnozę psychospołecznych przyczyn zaburzeń.

Umie zaprezentować podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem.

Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie psychiatryczne, rozważyć różne możliwości diagnostyczne.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest wrażliwy/-a na potrzeby osób chorujących psychicznie.

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywność w czasie zajęć

•przygotowanie roli pacjenta+ krótki opis przypadku + odegranie scenki

•przygotowanie roli psychologa+ opracowanie kryteriów diagnostycznych przydzielonego zaburzenia wg ICD-10 i DSM-5+ odegranie scenki

•uzyskanie pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiadomości

Zakres tematów:

Zaburzenia nastroju

Zaburzenia osobowości

Zaburzenia ze spektrum schizofrenii

Zaburzenia lękowe i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenia związane z traumą i stresem

Zaburzenie z objawami somatycznymi i pokrewne

Zaburzenia dysocjacyjne

Zaburzenia odżywiania

Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniem

Metody dydaktyczne:

metody aktywizujące - dyskusja, odgrywanie scenek

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, sala 2225
Sylwia Kluczyńska 25/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, sala 2225
Sylwia Kluczyńska 21/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, sala 2225
Sylwia Kluczyńska 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)