Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki terapii i pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży 20-3S-TTP1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Weisz, J. R., Kazdin, A. E. (2020). Metody w psychoterapii dzieci i młodzieży oparte na dowodach. Kraków: WUJ.

Kendall, P. (2010). Terapia dzieci i młodzieży. Procedury behawioralno-poznawcze. Kraków: WUJ.

Morrison, J., Flegel, K. (2018). Wywiad diagnostyczny z dziećmi i młodzieżą. Kraków: WUJ.

Gmitrowicz, A., Janas-Kozik, M. (2018). Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa: Medical Tribune Polska.

Kendall, P. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, Gdańsk: GWP.

Kołakowski, A., Pisula, A. (2014). Sposób na trudne dziecko. Przyjazna terapia behawioralna. Sopot: GWP.

Landreth, G. L. (2016). Terapia zabawą. Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oster G., Gould P. (1999). Rysunek w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (2005). Wywiad psychologiczny. tom III, Warszawa: Wydawnictwo PTP/PTP.

 

Uzupełniająca:

Kazdin, A. E., Weisz, J. R. (2006). Psychoterapia dzieci i młodzieży. Metody oparte na dowodach. Kraków: WUJ.

Manassis, K. (2014). Opracowanie przypadku w terapii dzieci i młodzieży. . Kraków: WUJ.

Kendall, P., Hedtke, K. A. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń lękowych u dzieci. Podręcznik terapeuty, Gdańsk: GWP.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Praktyka.

Grzesiuk, L., Suszek, H. (2011). Psychoterapia. Problemy pacjentów

Ambroziak, K., Kołakowski, A., Siwek, K. (2018). Depresja nastolatków. Gdańsk: GWP.

Kaduson, H., Schaefer, Ch. (2001). Zabawa w psychoterapii, Gdańsk: GWP.

Molicka, M. (2002). Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. Poznań: Media Rodzina.

Efekty uczenia się:

Wiedza studenta:

Potrafi scharakteryzować specyfikę pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom i młodzieży.

Zna kolejne etapy pomocy psychologicznej skierowanej do dzieci i młodzieży.

Zna podstawowe techniki terapeutyczne stosowane w psychoterapii dzieci i młodzieży.

Zna zasady etyczne udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży

Umiejętności studenta:

Posiada na poziomie podstawowym umiejętności potrzebne do nawiązania kontaktu terapeutycznego z dzieckiem i jego rodzicami.

Potrafi określać czynniki zakłócające rozwój dzieci i młodzieży.

Potrafi zaplanować i dobrać formy pomocy psychologicznej w zależności od problemu dziecka.

Posiada umiejętności w zakresie obserwacji, kontaktu klinicznego z dzieckiem i jego rodzicami oraz takich technik terapeutycznych jak zabawa czy rysunek.

Kompetencje społeczne studenta:

Posiada świadomość specyfiki funkcjonowania dziecka na poszczególnych etapach rozwoju i potrafi z tej wiedzy skorzystać w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami.

Wrażliwy na ograniczenia i możliwości funkcjonowania emocjonalnego, poznawczego i społecznego dziecka na poszczególnych etapach rozwoju.

Jest wrażliwy na ochronę dobrostanu psychicznego i praw dzieci do poszanowania ich prywatności w procesie udzielanej pomocy psychologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, zalicza 60% poprawnych odpowiedzi

Zakres tematów:

1. Pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży – rys historyczny, specyfika zjawiska, formy pomocy, kontekst rozwojowy i rodzinny.

2. Diagnoza a terapia – opracowanie planu terapeutycznego. Proces diagnostyczny dzieci i młodzieży w kontekście rozwojowym. Elementy diagnozy różnicowej.

3. Podstawowe elementy procesu terapeutycznego. Metody terapii opartej na dowodach.

4. Terapia dzieci w ujęciu różnych szkół terapeutycznych - podejście behawioralno-poznawcze, humanistyczne, psychodynamiczne, systemowe i integracyjne.

5. Terapia zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych – przykłady zaburzeń.

6. Włączanie systemu rodzinnego w proces terapeutyczny. Dostępne formy terapeutyczne.

7. Problemy etyczne w pracy psychoterapeuty dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody kształcenie: Wykład poparty przykładami z praktyki terapeutycznej, studia przypadków i prezentacje metod terapeutycznych

Nakład pracy osoby studiującej: 10 godz. analiza literatury + 15 godzin uczestnictwo w wykładach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:35, sala 3605
Ewa Odachowska-Rogalska 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)