Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia psychiczne człowieka dorosłego 20-3F-ZPC
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA:

1. Bilikiewicz A. (red.) Psychiatria. PZWL 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

2. Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1, 2, 3 Elsevier Urban & Partner Wrocław 2012

3. Lieb K., Heblinger B., Jacob G. Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii. Elsevier. Urban & Partner. Wrocław 2007

4. Morrison J. Diagnoza psychiatryczna. Wydawnictwo UJ. Kraków 2012.

5. Seligman Martin E.P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. Psychopatologia

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe zaburzenia psychiczne osób dorosłych, zna systemy klasyfikacyjne chorób psychicznych.

Umie wymienić objawy zaburzeń psychicznych.

Zna etiologię i patogenezę zaburzeń psychicznych.

Różnicuje zaburzenia psychiczne.

Zna podstawowe metody leczenia.

Ma podstawowe informacje dotyczące systemu leczenia zaburzeń psychicznych w Polsce.

Umiejętności

Umie sporządzić diagnozę psychospołecznych przyczyn zaburzeń.

Umie zaprezentować podstawowe umiejętności rozmowy z pacjentem.

Potrafi przeprowadzić podstawowe badanie. psychiatryczne, rozważyć różne możliwości diagnostyczne.

Kompetencje społeczne

Jest wrażliwy na potrzeby osób chorujących psychicznie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań testowych

Przygotowanie "przypadku", udział w trakcie omawiania rożnych możliwości diagnostycznych - ocena na podstawie aktywności w czasie zajęć

Zakres tematów:

1, 2 Diagnoza, psychopatologia

3. Osobowości grupy A (paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe)

4. Osobowości grupy B - (antyspołeczne, pogranicza)

5. Osobowości grupy B cd. ( histrioniczne, narcystyczne)

6. Osobowości grupy C – unikające, zależne, anankastyczna

7. Zaburzenia pod postacią lęku panicznego, zaburz. lękowe uogólnione,

zaburz. obsesyjno-kompulsyjne, fobie

8. PTSD, somatyzacyjne, hipochondryczne

9. Zaburzenia psychiczne i zachowania wywołane substancjami psychoaktywnymi - marihuana, amfetamina, opiaty

10. Anoreksja, bulimia, zaburz snu, psychoseks.

11. Zaburzenia nastroju (afektywne) – depresja, mania

12. Paranoja, parafrenia

13. Schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne

14. Schizofrenia/psychiatria środowiskowa

15. Zaburzenia na tle organicznym (bez otępienia)

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:30 - 15:05, (sala nieznana)
Katarzyna Prot-Klinger 77/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.