Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody i techniki badań społecznych - 1 SC-3F-MIT1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN (lub inne wydania tej książki: 2004, 2005, 2007 też: z 2008 Podstawy badań społecznych).

Denzin Norman K., Yvonna S. Lincoln (red.).2009. Metody badań jakościowych (Tom I i II). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (zalecana).

Uwe Flick. 2010. Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

David Silverman. 2008. Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Graham Gibbs. 2011. Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Hammersley Martyn, Paul Atkinson. 2000. Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Michael Angrosino. 2010. Badania etnograficzne i obserwacyjne. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rosaline Barbour. 2011. Badania fokusowe. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Jolanta Lisek-Michalska, Paweł Daniłowicz (red.). 2007. Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Efekty uczenia się:

j.w.

Metody i kryteria oceniania:

Student/ka zalicza przedmiot Metody i techniki_1 na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są pisemne kolokwium (też do zdobycia 15p z mini-testów robionych pod koniec wykładów), aktywność na warsztatach, prace badawcze wykonywane w ich ramach (raporty z mini badań), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/ka uzyskuje zaliczenie zajęć z przedmiotu jeśli zdobył/a ponad 50% możliwych do zdobycia punktów w semestrze.

Zakres tematów:

Jakościowe metody badań socjologicznych

Wykład: Metody i techniki badań społecznych – przegląd i klasyfikacje. Obserwacja jako metoda (status metody, typy obserwacji i ich charakterystyki, usystematyzowanie obserwacji, realizacja badania). IDI jako metoda (status metody, rodzaje IDI, scenariusz/dyspozycje do wywiadu, dobór jednostek, przebieg wywiadu, sposoby analizy danych z wywiadów). FGI jako metoda (status metody, scenariusz, dobór jednostek do FGI, realizacja badania, techniki projekcyjne).

Metody dydaktyczne:

Wykład wspomagany prezentacją w PowerPoint

Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć - co tydzień, na MS Teams,

link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5416df3dd0ad4822819fce6a5dd57431%40thread.tacv2/conversations?groupId=b1e1f83c-2569-42ec-b1d9-f1c7aacc74c6&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, (sala nieznana)
Danuta Duch-Krzystoszek 51/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.