Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka PY-5F-PRC
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa do egzaminu i literatura uzupełniająca z podziałem na zagadnienia:

Zagadnienia ogólne - rozwój i zmiana rozwojowa

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – rozdz. 7 (Wprowadzenie do psychologii rozwoju, s. 230-256).

Chcesz widzieć więcej?

Strelau J., Doliński (red.) (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk: GWP - rozdział. 12, (s. 95-162).

Trempała J. (2000). Modele rozwoju psychicznego. Czas i zmiana. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.

Różnice indywidualne w rozwoju

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – rozdz. 6 (Różnice indywidualne w rozwoju psychicznym, s. 178-203).

Chcesz wiedzieć więcej?

Brzezińska, A. (2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Rozwój motoryczny

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – rozdz. 8 (fragmenty dotyczące rozwoju motorycznego, w tym lokomocji i manipulacji)

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP - rozdz. 6 (Rozwój fizyczny i rozwój sprawności, s. 207-218).

Chcesz widzieć więcej?

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina – rozdz. 11. (Główne etapy rozwoju sprawności ruchowej).

Rozwój percepcyjny

Literatura obowiązkowa

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – rozdz. 8 (fragmenty dotyczące rozwoju percepcji).

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP - rozdz. 7 (Rozwój sensoryczny i percepcyjny, s. 222-265)

Chcesz widzieć więcej?

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina – rozdz. 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka – rozdz. 1 (Starzejące się ciało. Starzenie się zmysłów, s. 25-34).

Rozwój pamięci

Literatura oowiązkowa

Jagodzińska, M. (2003). Od pamięci dziecka do pamięci dorosłego: refleksje końcowe. W: M. Jagodzińska, Rozwój pamięci w dzieciństwie (s. 287-294). Gdańsk: GWP.

Chcesz widzieć więcej?

Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak się rozwija mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Warszawa: Media Rodzina – rozdz. 13 (Pojawienie się pamięci).

Wood, D. (2006), Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego. Kraków: WUJ. rozdz. 4 (Uczenie się myślenia i uczenia się, s. 67-100).

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka – rozdz. 3 (Starzenie się i pamięć, s. 85-114).

Rozwój myślenia

Literatura obowiązkowa

Piaget, J., Inhelder, B. (1989). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Siedmioróg – rozdz. 4, 5.

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – rozdz. 6, 7, 8.

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – rozdz. 8 (fragmenty dotyczące rozwoju umysłowego).

Chcesz widzieć więcej?

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K. (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka – rozdz. 2 (Pomiar zmiany intelektu w późnej dorosłości).

Wadsworth, B. J. (1998). Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka. Warszawa: WSiP.

Rozwój językowy

Literatura obowiązkowa

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. rozdz. 9 (Posługiwanie się językiem, s. 294-330).

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. rozdz. 8 (fragmenty dotyczące opanowywania języka).

Chcesz wiedzieć więcej?

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. rozdz. 3 (Starzenie się i język, s. 115-137).

Bokus, B., Shugar G. W. (2007). Psychologia języka dziecka.

Rozwój emocjonalny

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. rozdz. 2 (Rozwój emocjonalny, s. 45-66).

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. rozdz. 5 (Rozwój emocjonalny, s. 147-179).

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. rozdz. 8 (fragmenty dotyczące rozwoju emocjonalnego).

Chcesz wiedzieć więcej?

Holinger, P.C., Doner, K. (2006). Co mówią dzieci zanim nauczą się mówić. Warszawa: Media Rodzina.

Rozwój osobowości

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych, rozdz. 5 (Rozwój osobowości, s. 131-172).

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii, rozdz. 8 (fragmenty dotyczące rozwoju osobowości).

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka, rozdz. 14 (Rozwój pojęcia ja, s. 518-547).

Chcesz wiedzieć więcej?

Stuart-Hamilton, I. (2006). Psychologia starzenia się. Poznań: Zysk i S-ka (rozdz. 6 „Starzenie się, osobowość a styl życia”, s. 138-164).

McCrae R., Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Kraków: Wydawnictwo WAM.

Rozwój społeczny

Literatura obowiązkowa

Erikson, E. H. (2002). Tożsamość a cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis – rozdz. 2 (Główne stadia rozwoju psychospołecznego, s. 67-104).

Schaffer, H. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – rozdz. 4 (Tworzenie związków, s. 105-144).

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – rozdz. 8 (fragmenty dotyczące rozwoju społecznego).

Chcesz wiedzieć więcej?

Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Dunn, J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Gopnik, A., Meltzoff, A. N., Kuhl, P. K, (2004). Naukowiec w kołysce. Czego o umyśle i myśleniu uczą nas małe dzieci. Poznań: Media Rodzina.

Schaffer, R. (2006). Rozwój społeczny, Dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Rozwój seksualności

Chcesz wiedzieć więcej?

Beisert, M. (red.) (2009). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN.

Obuchowska, I. (1996). Drogi dorastania. Warszawa: WSiP SA (rozdz. 3 „Rozwój seksualny”).

Rozwój moralny

Literatura obowiązkowa

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2006). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 3. Rozwój funkcji psychicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – rozdz. 4 (Rozwój moralny, s. 106-126).

Strelau, J. (red.). (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Podstawy psychologii. Gdańsk: GWP – rozdz. 8 (fragmenty dotyczące rozwoju moralnego).

Chcesz wiedzieć więcej?

Piaget, J. (1967). Rozwój ocen moralnych dziecka. Warszawa: PWN.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
Agnieszka Bieńkowska 58/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)