Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka, pomoc, wsparcie społeczne - między teorią a praktyką PE-2S-OPM
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Badora S., Marzec D. (red.), (2002), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

2. Brągiel J., Badora S. (red.), (2005), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

3. Jundził E., Pawłowska R. (red.), (2008), Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Gdańsk, Wydawnictwo „Harmonia”.

4. Kawolik P. (2003), Swoistość i specyfika pedagogiki opiekuńczej, Nauczyciel i Szkoła 3-4 (20-21).

5. Kasperczyk A. (2006), Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (fragmenty).

6. Skórczyńska M. (2001), O opiece – refleksje z perspektywy nie tylko osobistej. (W:) Biedroń M., Prokosz M. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.

7. Smolińska-Theiss B. (2015), Funkcja opiekuńczo-wychowawcza szkoły - relikt przeszłości czy współczesne wyzwanie, Pedagogika Społeczna 3 (57).

8. Wosik-Kawala D. (red.), (2011), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin, Wyd. UMC-S.

9. wybrane najnowsze artykuły (2018, 2019) z czasopism: 1) Pedagogika Społeczna, 2) Problemy opiekuńczo-wychowawcze

Efekty uczenia się:

Wiedza

PE2_W03

Zna podstawowe terminy z zakresu opieki, pomocy, wsparcia społecznego. Ma wiedzę o systemie pomocy indywidualnej, grupowej, środowiskowej i potrafi je krytycznie analizować.

Zna genezę tych systemów.

PE2_W05

Zna podstawowe instytucje opieki i wsparcia. Potrafi opisać specyfikę ich działania. Ma wiedzę o różnych środowiskach opiekuńczych i wychowawczych. Zna nowe podejścia do opieki

i kierunki rozwoju różnorodnych form opieki nad dzieckiem

w Polsce i na świecie – potrafi je porównywać oraz dokonać ich krytyki.

Umiejętności

PE2_U01

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i socjalnych, a także diagnozowania

i projektowania działań praktycznych.

Kompetencje społeczne

PE2_K05

Potrafi krytycznie ustosunkować się do zalet i wad działań opiekuńczych i różnorodnych inicjatyw z zakresu pomocy

i wsparcia społecznego. Potrafi zaplanować różne działania opiekuńcze adekwatnie do sytuacji indywidualnej i społecznej.

PE2_K06

Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, pytania otwarte.

Zakres tematów:

Podstawowe pojęcia, założenia i terminologia pracy opiekuńczo-wychowawczej w perspektywie krytycznej.

Geneza systemów, pomocy indywidualnej, grupowej, środowiskowej.

Nowe podejścia do opieki i kierunkami rozwoju różnorodnych form opieki nad dzieckiem w Polsce i na świecie – porównanie i krytyka.

Założenia i struktura systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz wybrane lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny.

Instytucjonalne problemy opieki, pomocy i wsparcia społecznego – analiza przypadków.

Metody dydaktyczne:

wykład, omawianie zagadnień teoretycznych - flipped classroom, dyskusja dydaktyczna, prezentacja multimedialna,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 16:35 - 19:00, sala 1206
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 1204
Anna Perkowska-Klejman 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.