Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka, pomoc, wsparcie społeczne - między teorią a praktyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-OPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka, pomoc, wsparcie społeczne - między teorią a praktyką
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE

Podstawowe pojęcia, założenia i terminologia pracy opiekuńczo-wychowawczej w perspektywie krytycznej. Geneza systemów, pomocy indywidualnej, grupowej, środowiskowej. Nowe podejścia do opieki i kierunkami rozwoju różnorodnych form opieki nad dzieckiem w Polsce i na świecie – porównanie i krytyka. Założenia i struktura systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz wybrane lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny. Instytucjonalne problemy opieki, pomocy i wsparcia społecznego – analiza przypadków.

Efekty kształcenia:

Wiedza

Zna podstawowe terminy z zakresu opieki, pomocy, wsparcia społecznego. Ma wiedzę o systemie pomocy indywidualnej, grupowej, środowiskowej i potrafi je krytycznie analizować.

Zna genezę tych systemów.

Zna podstawowe instytucje opieki i wsparcia. Potrafi opisać specyfikę ich działania. Ma wiedzę o różnych środowiskach opiekuńczych i wychowawczych. Zna nowe podejścia do opieki

i kierunki rozwoju różnorodnych form opieki nad dzieckiem

w Polsce i na świecie – potrafi je porównywać oraz dokonać ich krytyki.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i socjalnych, a także diagnozowania

i projektowania działań praktycznych.

Kompetencje społeczne

Potrafi krytycznie ustosunkować się do zalet i wad działań opiekuńczych i różnorodnych inicjatyw z zakresu pomocy

i wsparcia społecznego. Potrafi zaplanować różne działania opiekuńcze adekwatnie do sytuacji indywidualnej i społecznej.

Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.