Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opieka, pomoc, wsparcie społeczne - między teorią a praktyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PE-2S-OPM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opieka, pomoc, wsparcie społeczne - między teorią a praktyką
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczne, (2-l) niestacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowe pojęcia, założenia i terminologia pracy opiekuńczo-wychowawczej w perspektywie krytycznej. Geneza systemów, pomocy indywidualnej, grupowej, środowiskowej. Nowe podejścia do opieki i kierunkami rozwoju różnorodnych form opieki nad dzieckiem w Polsce i na świecie – porównanie i krytyka. Założenia i struktura systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz wybrane lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny. Instytucjonalne problemy opieki, pomocy i wsparcia społecznego – analiza przypadków.

Pełny opis:

TEMATYKA WYKŁADÓW:

- pojęcia i terminologia pracy opiekuńczo-wychowawczej: opieka, wychowanie, pomoc, wsparcie, ratownictwo, potrzeba, postawa;

- pedagogika opiekuńcza jako dyscyplina naukowa (pedagogika opiekuńcza = pedagogika opieki = teoria działalności opiekuńczo wychowawczej = teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej);

- dzieje opieki i wychowania (ewolucja opieki - od autopieki, opieki pierwotnej, przez działania charytatywno-filantropijne, do planowanej organizacji opiekuńczych i systemów opieki i wychowania);

- opieka i wychowanie w rodzinie (zadania rodziny, strategie realizowane przez rodziny, dzieci z tzw. rodzin z problemami);

- instytucjonalne formy opieki i wychowania, osoby i instytucje lokalnego systemu opieki nad dzieckiem, polityka społeczna państwa;

- sieroctwo i jego kompensacja (rodzaje sieroctwa, stopnie sieroctwa, etiologia sieroctwa, skutki sieroctwa);

- Unia Europejska a opieka i wychowanie polskiego dziecka.

Literatura:

Biedroń M. (red), Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001.

Gajewska G., Pedagogika opiekuńcza: elementy metodyki, "Gaja", 2009.

Pilch T. (red), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003 - 2009 (w zależności od tomu), hasła: opieka, wychowanie, pomoc, wsparcie, ratownictwo, potrzeba, postawa.

Zięba-Kołodziej B., Sylwia Badora S., Pedagogika opiekuńcza Perspektywy myślenia o rodzinie, Difin, 2015

wybrane materiały ze stron internetowych:

http://www.pcpr.info/

https://www.gov.pl/web/rodzina

https://ec.europa.eu/education/policies/early-childhood-education-and-care_pl

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna podstawowe terminy z zakresu opieki, pomocy, wsparcia społecznego. Ma wiedzę o systemie pomocy indywidualnej, grupowej, środowiskowej i potrafi je krytycznie analizować.

Zna genezę tych systemów.

Zna podstawowe instytucje opieki i wsparcia. Potrafi opisać specyfikę ich działania. Ma wiedzę o różnych środowiskach opiekuńczych i wychowawczych. Zna nowe podejścia do opieki

i kierunki rozwoju różnorodnych form opieki nad dzieckiem

w Polsce i na świecie – potrafi je porównywać oraz dokonać ich krytyki.

Umiejętności

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i socjalnych, a także diagnozowania

i projektowania działań praktycznych.

Kompetencje społeczne

Potrafi krytycznie ustosunkować się do zalet i wad działań opiekuńczych i różnorodnych inicjatyw z zakresu pomocy

i wsparcia społecznego. Potrafi zaplanować różne działania opiekuńcze adekwatnie do sytuacji indywidualnej i społecznej.

Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Perkowska-Klejman
Prowadzący grup: Anna Perkowska-Klejman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Szostakowska
Prowadzący grup: Katarzyna Szostakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.