Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnice międzykulturowe 20-2F-RMI1
Wykład (WYK) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Paweł Boski, 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wyd. PWN, Warszawa.

• Fons Trompenaars, Charles Hampden-Turner, 2002, Siedem wymiarów kultury, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

• Jerzy Mikułowski Pomorski, 2003, Komunikacja międzykulturowa. Wprowadzenie, Kraków.

• David Matsumoto, Linda Juang, 2007, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk..

• Wiliam F. Price, Richard H. Crapo, 2003, Psychologia w badaniach międzykulturowych. Czy ludzie wszędzie są tacy sami? GWP, Gdańsk.

Literatura uzupełniająca:

• Komunikacja międzykulturowa. 1995, Zbliżenia i impresje, Instytut Kultury, Warszawa.

• Zbigniew Benedyktowicz, Portrety „obcego”, 2000, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.

• Ryszard Kapuściński, 2008, Podróże z Herodotem, BGW, Warszawa.

• Nigel Barley, Niewinny antropolog, 1997, Prószyński i Spółka, Warszawa.

• Edward Hall, 1987, Bezgłośny język, PIW, Warszawa.

• Edward Hall, 2003, Ukryty wymiar, PIW, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

obecność na wykładzie

egzamin pisemny

Zakres tematów:

Wykład:

Kultura jako źródło różnic. Odmienność kulturowa dawniej i dziś.

Wzory spotkania z Innym. Stopniowe odkrywanie Innego i narodziny antropologii. My i Oni: grupowość i kategoryzacja społeczna.

Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy. Szok kulturowy.

Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia.

Tożsamość etniczna i narodowa.

Komunikacja międzykulturowa werbalna i niewerbalna

Kultury niskiego i wysokiego kontekstu.

Psychologiczne wymiary kultury: „Wielka piątka” typów kultury Geerta Hofstede; siedem wymiarów kultury Fonsa Trompenaarsa; dziewięć wymiarów projektu GLOBE.

Schwartza kulturowa mapa świata.

Przemiany w systemach wartości (Światowy Sondaż Wartości).

Różnorodność kulturowa źródłem konfliktów.

Koncepcja zderzenia cywilizacji i sąd nad teorią Huntingtona

Orientalizm, okcydentalizm i teoria postkolonialna.

Tolerancja: filozoficzne meandry, kulturowe paradoksy.

Metody dydaktyczne:

wykład multimedialny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 9:50 - 11:25, sala 2223/2224
Barbara Pasamonik 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.