Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z rodziną 20-1S-PRS
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 930 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1390 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 575 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1518).

G. Firlit-Fesnak., Rodziny polskie i polityka prorodzinna, stan i kierunki przemian, [w:] Firlit-Fesnak, Szylko-Skoczny M., (red.) Polityka społeczna, Warszawa 2011.

I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny, Wydanie 2, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2012.

I. Krasiejko, Praca socjalna w praktyce asystenta rodziny. Przykład podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach, Wyd. Naukowe Śląsk, Katowice 2011.

I. Krasiejko, Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji, Wyd. Edukacyjne Akapit, Toruń 2013.

D. Ławniczak, M. Marszałkowska, B. Mierzejewska, D. Polczyk, L. Zeller, Standard pracy socjalnej z rodziną z dziećmi, http://wrzos.org.pl/projekt1.18/index.php?id=54&m=30.

Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. G. Firlit - Fesnak, M. Szylko – Skoczny (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.

J. Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2006, nr 2.

J. Przeperski, Praca z rodziną z zastosowaniem metody Konferencji Grupy Rodzinnej, EsOEs (kwartalnik ROPS w Krakowie) 2006 nr 2.

J. Przeperski, Ekologiczny model pomocy rodzinie na przykładzie metody Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR), Problemy Społeczne 2007, nr 1.pdf.

J. Przeperski, Konferencja Grupy Rodzinnej - nowa metoda pomocy rodzinie, Gazeta Samorządu i Administracji 2007, nr 14 http://www.gsia.infor.pl.

D. Trawkowska, Bariery rozwoju pracy socjalnej w pomocy społecznej w perspektywie systemowej. Przykład pracy socjalnej z rodziną; W: Zalety i wady życia w rodzinie i poza rodziną; red. nauk. Kotlarska – Michalska A.; Poznań 2010r. str. 185-207.

D. Trawkowska, Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej – skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałania wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej; [w:] Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego; red. Wódz K., Pawlas-Czyż S., Toruń 2008.

K. Tryniszewska, Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012.

Żukiewicz (red.), Asystent rodzinny. Nowy zawód i nowa usługa w systemie wspierania rodzin. Od opieki do wsparcia, Wyd. Impuls, Kraków 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Sposób zaliczenia:

Opracowanie jednego z przypadków zaproponowanego przez wykładowcę na 1-2 stronach A4. Zaprezentowanie działań przed grupą.

Zakres tematów:

Zajęcia terenowe:

• Praca socjalna z rodziną z problemem przemocy – 4 h

• Praca socjalna z rodziną z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – 3 h

• Asystent rodziny w systemie wspierania rodziny – 3 h

Praca socjalna z rodziną z dzieckiem niepełnosprawnym.

Prezentacja przez studentów opracowanych działań wobec rodzin.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia terenowe, praca w grupie, prezentacje przypadków przygotowane przez studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, sala 1204
Ewa Flaszyńska 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.