Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do pedeutologii 10-1F-WDP1
Wykład (WYK) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W13

- Zna źródła pedeutologii, jako subdyscypliny pedagogiki, charakteryzuje jej główne nurty.

- Zna i prawidłowo stosuje podstawową terminologię wykorzystywaną w pedeutologii.

PE1_W16

- Zna główne koncepcje kształcenia nauczycieli.

- Potrafi scharakteryzować swoistość działania pedagogicznego.

- Charakteryzuje główne aspekty rozwoju zawodowego nauczyciela .

- Opisuje szanse i zagrożenia związane z pełnieniem roli zawodowej przez nauczyciela.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk dotyczących działalności pedagogicznej nauczyciela, w tym – dotyczących relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic .

PE1_U02

- Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedeutologii w celu analizowania i interpretowania problemów zawodowych początkujących nauczycieli.

PE1_U09

- Potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur stosowanych przez nauczycieli w ich działalności pedagogicznej .

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- Ma świadomość potrzeby stałego podwyższania poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, rozwijania osobistej teorii nauczycielskiej oraz kształtowania i wzbogacania umiejętności praktycznych.

PE1_K08

- Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy pedagogicznej, dostrzegając jej możliwe konsekwencje w wymiarze jednostkowym i społecznym.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Jarosław Michalski 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.