Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 10-1F-PYM
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Brzezińska, A. (2006), red. Portrety psychologiczne człowieka, Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2000), Psychologia rozwoju człowieka. t.2., Charakterystyka okresów życia człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wadsworth, B J. (1998) Teoria Piageta- poznawczy i emocjonalny rozwój dziecka WSiP

Literatura uzupełniająca

Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa, WSiP Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

PEP1_W03 Potrafi scharakteryzować prawidłowości funkcjonowania psychiki człowieka; PEP1_W04 Potrafi scharakteryzować znaczące teorie dotyczące rozwoju człowieka w cyklu życia (Piageta, Eriksona);

Potrafi definiować i rozumie pojęcia używane w psychologii rozwoju dla scharakteryzowania procesu rozwoju na różnych etapach życia człowieka;

Potrafi opisać zmiany w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym;

PEP1_U02 Posiada umiejętność analizowania i interpretowania zjawisk związanych z różnymi sferami rozwoju psychicznego człowieka;

Potrafi wskazać rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju psychicznym człowieka;

PEP1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy o rozwoju człowieka i jego uwarunkowaniach oraz rozumie potrzebę poszerzania tej wiedzy;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, praca zaliczeniowa

Zakres tematów:

Charakterystyka rozwoju motorycznego, poznawczego i emocjonalno – społecznego i osiągnięcia rozwojowe w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym.

Rozwój poznawczy w wieku przedszkolnym. Rozwój emocjonalno – społeczny w okresie przedszkolnym. Zadania rozwojowe wieku przedszkolnego. Sześciolatek w szkole

Rozwój poznawczy w młodszym wieku szkolnym. Rozwój emocji i socjalizacji w młodszym wieku szkolnym.

Charakterystyka okresu dorastania.

Metody dydaktyczne:

Wykład aktywizujący, prezentacja, mapa pojęciowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Rey 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Małgorzata Rey 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.