Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w przedszkolach ogólnodostępnych - 3 tyg. (50 godz.) 10-1P-WZP3a
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

K_W23

Ma rozeznanie, w jakim celu powołane są placówki wychowania przedszkolnego.

Zna strukturę organizacyjną placówki przedszkolnej.

Wie, jak funkcjonuje przedszkole ogólnodostępne ; zna metody i formy prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz środki dydaktyczne wykorzystywane w wychowaniu przedszkolnym.

Wie, na czym polega współpraca z rodzicami dzieci; orientuje się, w jakich aspektach jest ona najistotniejsza u młodszych i starszych przedszkolaków.

Orientuje się, na czym polega praca specjalistów pracujących w przedszkolu (np.psychologa, logopedy).

K_U09

Potrafi samodzielnie poprowadzić zabawy i zajęcia oraz wykonywać czynności opiekuńcze,związane ze specyfiką pracy w przedszkolu; samodzielnie przygotowuje pomoce do zabawi zajęć.Potrafi współpracować z kadrą pedagogiczną oraz innymi pracownikami placówki przedszkolnej.Potrafi prowadzić i dokumentować obserwacje pedagogiczne.Potrafi współpracować z rodzicami przedszkolaków.

K_K04

Charakteryzuje się życzliwością, serdecznością, indywidualnym podejściem do problemówkażdego dziecka.Jest odpowiedzialny za powierzone zadania.

Charakteryzuje się kulturą osobistą, potrafi w serdeczny oraz rzeczowy sposób przekazywać rodzicom informacje dotyczące ich dziecka.

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy studenta:

1.Obserwacja;

2. Uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczych

przedszkola;

3. Samodzielne podejmowanie czynności opiekuńczych.

Kryteria oceny: Indywidualna rozmowa na temat odbywanych praktyk, dokumentacja praktyki.

Godziny kontaktowe: 50

Przygotowanie się do zajęć: 20

Inne formy (przygotowanie dokumentacji): 15

Punkty ECTS: 3

Zakres tematów:

1.Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania placówki, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, planami pracy oraz sposobami ich realizacji.

2.Dokonanie analizy koncepcji pracy zespołu wspierającego nauczyciel

a np. logopedy, psychologa i innych specjalistów.

3.Poznanie form działań wpierających dzieci organizowanych w ramach zajęć

dydaktyczno-wychowawczych.

4.Samodzielne opracowanie scenariuszy zajęć i zabaw do przeprowadzenia w czasie praktyki.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej obserwowanych i prowadzonych zajęć i zabaw. Umieszczenie ich w protokółach z poszczególnych dni praktyk.

6.Student jako asystent nauczyciela i wychowawcy hospituje zajęcia w wymiarze 5 godzin. Kolejne 5 godzin asystuje nauczycielowi w prowadzeniu grupy.

7. Student samodzielnie przeprowadza zajęcia w wymiarze 40 godzin zgodnie z wcześniej przygotowanym i zatwierdzonym przez nauczyciela przedszkola scenariuszem zajęć i zabaw.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maja Wenderlich 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.