Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań nauk społecznych i statystyka 10-4F-MBS
Wykład (WYK) Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

E. Babbie- „Podstawy badań społecznych”, PWN, Warszawa 2008

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 2007

J. Brzeziński – „Metodologia badań psychologicznych”, PWN, Warszawa 1996

A. Góralski (red) - „Metody badań pedagogicznych w zarysie”, Wyd. Universitas Rediviva. Warszawa 2009

A. Góralski - „Metody opisu i wnioskowanie statystycznego dla psychologów i pedagogów”, Wyd. PWN, Warszawa 1987

H.H. Kruger – „Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

M. Łobocki - „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”, Impuls, Kraków 2006

T. Pilch, T. Bauman - „Zasady badań pedagogicznych”, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2001

K. Rubacha – „Metodologia badań nad edukacją”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

B. Śliwerski – „Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych” t.2, Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, Gdańsk 2006

G. Wieczorkowska, J. Wierzbiński – „Statystyka. Analiza badań społecznych”, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007

Efekty uczenia się:

PE2_W04

- Zna procedurę postępowania badawczego.

- Zna podstawowe metody opracowywania i prezentacji wyników: obserwacji bezpośredniej, skal szacunkowych, ankiety,wywiadu, socjometrii, testów osiągnięć

szkolnych, eksperymentu pedagogicznego.

- Zna podstawowe metody opisu statystycznego.

- Zna podstawowe metody wnioskowania statystycznego.

PE2_U06

- Potrafi zaprojektować procedurę postępowania badawczego. Potrafi dobierać metody badań i metody opracowania wyników adekwatne do sformułowanych problemów badawczych.

- Potrafi dobrać odpowiednie wskaźniki opisu statystycznego do opracowania badań.

- Potrafi policzyć i zinterpretować wyniki wskaźników opisu statystycznego w celu analizy całościowej struktury zebranych danych.

- Potrafi dobrać odpowiednie testy statystycznego w celu weryfikacji istotności uzyskanych wyników.

- Zna procedurę i sposób stosowania podstawowych testów statystycznych.

- Prawidłowo wyciąga wnioski dotyczące próby i populacji.

PE2_K01

- Potrafi opracować wyniki badań z zakresu nauk społecznych, korzysta z literatury metodologicznej.

PE2_K06

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane ze stosowaniem w/w metod.

- Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z pozyskiwaniem danych, opracowaniem wyników badań i wykorzystywaniem cudzych opracowań.

Zakres tematów:

1. Powtórzenie procedury badawczej. Przegląd metod i technik badawczych pod kątem sposobu opracowywania wyników.

2. Wprowadzenie do statystyki

3. Wprowadzenie do opisu

4. Wprowadzenie do wnioskowania

Metody dydaktyczne:

metody podające –wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Rafał Piwowarski 253/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.