Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika II 10-3F-GR2
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Catafal J., Oliva C., 2004, Techniki graficzne, Warszawa

2. Jurkiewicz A., 1975, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa

3. Arnheim R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk

4. Krejca A., 1984, Techniki sztuk graficznych, Warszawa

5. Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), 2012, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 4. Smith R., 1997, Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa

6. Werner J., 1989, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa

Efekty uczenia się:

Student zgłębia wiedzę o środkach ekspresji, takich jak linia, zagęszczenie linii, plama, stopniowanie szarości, kompozycja, dominanta - niezbędnych do zbudowania wypowiedzi plastycznej w stopniu ponadpodstawowym.

w podstawowym zakresie poznał technologie używane do tworzenia prac artystycznych w pracowniach grafiki warsztatowej, w zakresie druku wklęsłego w technice akwaforty i akwatinty. W tym pracę z kwasem.

Student wie jak przygotować projekt odpowiedni do wykonania w technikach: akwaforta i akwatinta.

Student poznał metodę odbijania matrycy na papierze. Poznał technologię niezbędną do wykonania poprawnej odbitki w tych technikach.

Student zna podstawowe walory technik graficznych wynikających akwaforty i akwatinty co pozwala na pracę nad ekspresją drugiego człowieka.

Student na podstawie ćwiczeń potrafi przygotować projekt do technik graficznych: akwaforta i akwatinta.

Student na podstawie ćwiczeń potrafi dobrze przygotować matrycę w technikach akwaforty i akwatinty. Poznaje również możliwości łączenia technik graficznych.

Student potrafi wykonać wielokrotnie poprawną odbitkę w technikach akwaforty i akwatinty.

Student na podstawie samodzielnie wykonanej pracy nabiera świadomości artystycznej oraz potrafi poprowadzić pracę artystyczną podejmując pierwsze decyzje co do środków i metod zastosowanych w pracy dla wyrażenia pożądanej treści.

Student nabiera świadomości artystycznej na ponadpodstawowym poziomie, tym samym pokonuje kolejny etap na drodze do dalszego rozwoju swoich umiejętności artystycznych co przekłada się potem na jego system pracy jako pedagoga.

Student poprzez obcowanie z materią graficzną zdobywa umiejętności twórcze niezbędne do rozwijania myślenia plastycznego. Na tym etapie osiąga wystarczającą wiedzę techniczną do przeprowadzenia zajęć w podstawowych technikach graficznych.

Student osiąga poziom podstawowy niezbędny do przeprowadzenia procesu graficznego. Od tej chwili jest świadomy konieczności rozwijania się i zgłębiania zawiłości technologicznych. Student jest gotowy do rozpoczęcia samodzielnych poszukiwań artystycznych.

Poprzez obcowanie z techniką w której występuje stosunkowo duża przypadkowość, student potrafi elastycznie zmienić, przekształcić swoją koncepcje pracy wykorzystując walory przypadkowości w sztuce. Rozwija tym samym zdolność do adaptacji, inteligencje i wyobraźnię.

Metody i kryteria oceniania:

Student ma złożyć w wyznaczonym terminie po dwie dobre odbitki końcowe z każdej z wykonywanych technik. Odpowiednio oprawiona praca oddana na koniec semestru jest podstawą do wystawienia oceny. Aby student uzyskał ocenę musi wykonać wszystkie prace obowiązujące w danym semestrze. Ponadto wpływ na ocenę ma jego sumienność i regularność w pracy i konsultacjach z prowadzącym.

Zakres tematów:

"Stosunek linii do plamy."

"głębia"

"kompozycja"

"natężenie"

"przejście tonalne"

"rysunek a grafika"

"Wykorzystanie właściwych środków dla wyrażenia myśli."

Metody dydaktyczne:

Student pracuje w cyklu opartym o wykłady i konsultacje.

Student znajduje się w środowisku na które składa się wpływ prowadzącego oraz innych studentów. Przebywanie we wspólnym gronie pozwala na przepływ informacji oraz inspiracji pomiędzy studentami.

Ćwiczenia grupowe i korekty indywidualne. Rozmowa i stopniowe pogłębianie wiedzy graficznej przystosowane do indywidualnych możliwości każdego studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, sala 6010
Jarema Drogowski 16/ szczegóły
2 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, sala 6010
Jarema Drogowski 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Edukacji Artystycznej - Spiska 16
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.