Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grafika II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-GR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika II
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zdobywa wiedzę o podstawowych środkach wyrazu grafiki warsztatowej.

2. Student zna narzędzia i sposoby pracy w wybranych technikach graficznych.

Umiejętności:

1. Student w podstawowym zakresie poznał technologie używane do tworzenia prac artystycznych (w wybranych technikach graficznych).

2. Student opanował sposoby odbijania matrycy na papierze i poznał technologie niezbędne do wykonania poprawnej odbitki (w wybranych technikach graficznych).

Kompetencje:

1. Student posiada umiejętność krytycznej oceny własnych prac pod kątem użytych środków i technik grafiki warsztatowej.

2. Student potrafi zanalizować własne grafiki i grafiki innych autorów oraz omówić użyte w nich środki wyrazu i zastosowane techniki graficzne.

3. Student poprzez obcowanie z materią graficzną zdobywa umiejętności twórcze niezbędne do rozwijania myślenia plastycznego (rozwija wyobraźnię i intuicję, opanowuje formę i materiał).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarema Drogowski
Prowadzący grup: Jarema Drogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Student poszerza swoja wiedzę z zakresu grafiki warsztatowej o umiejętność pracy w technikach druku wklęsłego: akwaforty i akwatinty.

Pełny opis:

Student poszerza swoja wiedzę z zakresu grafiki warsztatowej o umiejętność pracy w technikach druku wklęsłego: akwaforty i akwatinty.

W oparciu o te techniki rozpoczyna proces pogłebiania swojej wrażliwości twórczej. Nabiera świadomości o znaczeniu takich aspktów jak linia plama i ich wzajemnym oddziaływaniu. Uczy się pracować z cyklem prac jako spójną treścią. Stara się zbudować średnio zaawansowaną wypowiedź graficzną.

Literatura:

1. Catafal J., Oliva C., 2004, Techniki graficzne, Warszawa

2. Jurkiewicz A., 1975, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa

3. Arnheim R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk

4. Krejca A., 1984, Techniki sztuk graficznych, Warszawa

5. Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), 2012, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa

6. Smith R., 1997, Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa

7. Werner J., 1989, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa

Uwagi:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Omówienie technik graficznych: akwaforta i akwatinta. Prezentacja przykładowych prac wykonanych w tej technice. Prezentacja matryc i narzędzi niezbędnych do wykonania tych technik. Przedstawienie studentom listy materiałów niezbędnych do pracy. Ogłoszenie pierwszego zadania – przygotowania projektu. Liczba godzin – 2

2. Pierwsza korekta projektów. Rozmowa indywidualna – omówienie i wybranie projektu. Liczba godzin – 4

3. Praca nad matrycą (praca z kwasem, kalafonią i innymi odczynnikami niezbędnymi do pracy graficznej). Liczba godzin – 12

4. Wykonanie próbnej odbitki i ewentualne naniesienie poprawek na matrycę. Liczba godzin – 8

5. Wykonanie serii poprawnych odbitek na papierze akwafortowym. Liczba godzin – 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Prowadzący grup: Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

przegląd prac,

ocena referatu/prezentacji.

ocena na podstawie rozmowy podczas przeglądu prac,

ocena na podstawie obserwacji grupowej.

Pełny opis:

Treści, liczba godzin:

1 .Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej technik druku wklęsłego, prezentacja technik trawionych. Przypomnienie ogólnych zasad pracy

oraz organizacji zajęć w pracowni graficznej. (2 godz.)

2. Opracowanie szkiców poszczególnych tematów prac w oparciu o następujące założenia :

• wykorzystanie określonych środków ekspresji plastycznej takich jak: kontrast, faktura, walor płaski, światłocień, przestrzeń,

• dostosowanie układu kompozycyjnego do określonego tematu zadania (4 godz.)

3. Przygotowanie matryc w technikach trawionych tj.: akwaforta, akwatinta, odprysk/miękki werniks (do wyboru). (10 godz.)

4. Nadawanie farby, odbijanie na prasie graficznej, (10 godz.)

5. Oprawa grafik, przygotowanie wystawy prac graficznych, prezentacja referatu (4 godz.)

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Catafal J., Oliva C., 2004, Techniki graficzne, Warszawa

2. Jurkiewicz A., 1975, Podręcznik metod grafiki artystycznej, Warszawa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Arnheim R., 2004, Sztuka i percepcja wzrokowa, Gdańsk

2. Krejca A., 1984, Techniki sztuk graficznych, Warszawa

3. Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), 2012, Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa

4. Smith R., 1997, Tajemnice warsztatu artysty, Warszawa

5. Werner J., 1989, Podstawy technologii malarstwa i grafiki, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.