Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości 20-3F-POS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Oprócz pozycji podanych w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie", fragmenty tekstów źródłowych:

- Bowlby J. (2007). Przywiązanie. Rozdział 16: Wzorce przywiązania oraz ich uwarunkowania (str. 365-383).

- Buss D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 127-150)

- Frankl, V. E. (2009). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo Czarna owca Część II do „Sens cierpienia” włącznie (str.149 – 173).

- Freud S. (2003). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: PWN. Wykłady 21 i 23 (str.294-310 i 326-341).

- Fromm E. (1993). Ucieczka od wolności. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik. (str. 225 – 256) Rozdział VII Wolność i demokracja

- Hall S., Lindzey G., Cambell J.B. (2010). Teorie osobowości. Warszawa: PWN. fragmenty rozdziałów 8 i 9 (346-373) od „Aktualne badania. Wielka piątka czynników osobowości” do „Opis temperamentu (…) Psychotyzm” włącznie.

- Hermans, H. J. M., Hermans – Jansen, E. (2000). Autonarracje. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Rozdział 1 i 2 (str. 19 – 48).

- Jung C.G. (1976). Archetypy i symbole. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik. (str. 59 – 84) Rozdziały: Ego, Cień, Syzygia: Anima i Animus.

- Rogers C. R. (2002). O stawaniu się osobą. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis. Rozdział 8 (str. 203-225).

- Skinner B. F. (1978). Poza wolnością i godnością. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Rozdział 9 (str.204 – 236).

Efekty uczenia się:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie"

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach i aktywne uczestnictwo w nich

- kartkówki ze znajomości tekstów źródłowych

- prezentacja z zakresu teorii osobowości

Zakres tematów:

Wstęp do omówienia głównych nurtów klasycznej psychologii osobowości.

Podstawowe pojęcia psychologii osobowości

Biologia a osobowość dawniej i współcześnie (teorie socjobiologiczne i uwarunkowania genetyczne).

Teorie uczenia się w kontekście osobowości. Analiza behawioralna.

Ile cech można wyróżnić w osobowości? Perspektywa czynnikowa dawniej i współcześnie.

Teorie analityczne i ich zastosowanie w praktyce.

Teorie neopsychoanalityczne. Człowiek a społeczeństwo, czyli o psychospołecznych teoriach osobowości.

Teorie relacji z obiektem. Teorie przywiązania.

Podejścia poznawczo-fenomenologiczne do osobowości.

Humanistyczne spojrzenie na człowieka.

Podejście egzystencjalne.

Współczesne teorie dotyczące przystosowania i kontekstu kulturowego.

Podsumowanie materiału przepracowanego w ciągu semestru.

Metody dydaktyczne:

Nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach,

sprawdzanie wykonania prac domowych oraz wejściówek z zakresu literatury źródłowej,

ocena prezentacji przygotowanych na zajęcia,

moderowanie dyskusji na forum.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Turbacz 20/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Turbacz 16/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Sukiennik 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.