Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-POS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Poznanie podstawowych teorii i koncepcji osobowości, klasycznych i współczesnych. Prześledzenie rozwoju owych koncepcji. Poznanie ich zalet i wad oraz zdobycie umiejętności ich krytycznej oceny. Poznanie ich teoretycznych i praktycznych implikacji.

Wszechstronna i dogłębna wiedza na temat klasycznych i współczesnych teorii i koncepcji osobowości jest niezbędnym wyposażeniem każdego psychologa. Zdobyta na tym kursie wiedza pomoże w wyborze specjalizacji, będzie też niezwykle przydatna przy wyborze tematu i przygotowaniu pracy magisterskiej. Wiedza ta znacznie się przyczyni do rozumienia człowieka w całej jego złożoności, a co za tym idzie, do funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z następującą problematyką:

Czym zajmuje się psychologia osobowości i co ją charakteryzuje

Przegląd klasycznych teorii osobowości i ich współczesnych kontynuacji (bardzo ogólny zarys), w tym:

- klasycznej teorii psychoanalitycznej S. Freuda

- psychologii analitycznej C.G. Junga

- psychologii indywidualnej A. Adlera

- teorii psychospołecznych E. Fromma, K. Horney, H. S. Sullivana

- teorii relacji z obiektem i psychodynamicznych teorii self

- psychologii ego

- teorii E. Eriksona

- personologii H. Murray’a

- koncepcji humanistycznych C. Rogersa i A. Maslowa

- teorii warunkowania sprawczego B. F. Skinnera

- teorii społecznego uczenia się A. Bandury

Socjobiologia i teoria opanowania trwogi

Współczesne koncepcje ja

Narracyjna psychologia osobowości D. McAdamsa

Współczesne próby formułowania integracyjnych modeli osobowości w tym:

- pięcioczynnikowa teoria P.T. Costy i R.R. McCrae’a

- koncepcja D. McAdamsa i J.A. Pals

- koncepcja CAPS W. Mischela i Y. Shody

- holistyczny interakcjonizm D. Magnussona

- koncepcja osobowości jako systemu przetwarzania afektu J. Blocka

Rozwój osobowości w całym cyklu życia (wstępny zarys problematyki)

Ćwiczenia sa uzupełnieniem wykładu i okazją do dyskusji na temat zastosowania poznawanych teorii w praktyce. Tematyka ćwiczeń obejmuje:

- teorie socjobiologiczne

- teorie uczenia się

- teorie czynnikowe

- teorie analityczne i psychospołeczne

- teorie relacji z obiektem, teorie przywiązania

- podejścia poznawczo-fenomenologiczne do osobowości

- humanistyczne spojrzenie na człowieka

- podejście egzystencjalne

- współczesne teorie dotyczące przystosowania i kontekstu kulturowego

Literatura:

Obowiązkowa:

Cervone, D., Pervin, L.A. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Wydanie 10. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uzupełniajaca:

Gałdowa A. Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Wydawnictwo UJ, 1999.

Hall C.S., Lindzey G. Teorie osobowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Oleś P.K. Wprowadzenie do psychologii osobowości. Wydanie nowe. Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Strelau J., Doliński D. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. GWP, 2008 (r. 8. ss. 651-764).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył przedmiot:

zna główne nurty teoretyczne w psychologii osobowości, ich założenia, kontekst powstania i potencjał eksplanacyjny;

ma świadomość ograniczeń wynikających z wyjaśniania zjawisk na bazie konkretnych teorii osobowości; potrafi krytycznie spojrzeć na przyjętą perspektywę teoretyczną;

Umiejętności

Student, który zaliczył przedmiot:

potrafi porównać teorie osobowości, wskazując podobieństwa i różnice między nimi;

dokonuje analizy przypadków opisujących funkcjonowanie konkretnych osób, bazując na różnych teoriach osobowości;

potrafi wyjaśnić mechanizmy leżące u podłoża opisanych zjawisk intrapsychicznych i zachowań;

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył przedmiot:

potrafi przełożyć wiedzę na praktykę, interpretując zjawiska życia społecznego w kontekście poznanych teorii;

Sposób pomiaru

Nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach,

sprawdzanie wykonania prac domowych,

wejściówki z zakresu literatury źródłowej

ocena prezentacji przygotowanych na zajęcia

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu

Metody i kryteria oceniania:

Nadzór nad przebiegiem ćwiczeń w małych grupach,

sprawdzanie wykonania prac domowych,

wejściówki z zakresu literatury źródłowej,

ocena prezentacji przygotowanych na zajęcia,

moderowanie dyskusji na forum,

ocena z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda, Kamila Dobrenko, Małgorzata Stawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Pełny opis:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Literatura:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda, Kamila Dobrenko, Małgorzata Stawska, Anna Sukiennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Pełny opis:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Literatura:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda, Anna Sukiennik, Anna Turbacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Pełny opis:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Literatura:

jak w sekcji "Podstawowe informacje o przedmiocie (niezależne od cyklu)"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda, Kamila Dobrenko, Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batory-Ginda
Prowadzący grup: Anna Batory-Ginda, Anna Turbacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.