Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria pracy socjalnej 10-4S-TSO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

C. Beckett: Podstawy teorii dla praktyków pracy socjalnej. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

D. Howe: krótkie wprowadzenie do teorii pracy socjalnej. Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2011.

J. Szmagalski: Teoria pracy socjalnej a ideologia i polityka społeczna. Przykład amerykański. Wydawnictwo "Żak", wydanie II, Warszawa 1996.

A.W. Góra, Początki pracy socjalnej w świecie, „Praca Socjalna” Nr 4/1988.

E. Kantowicz, Elementy teorii i praktyki pracy socjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn 2001.

St. Kawula (red.), Pedagogika Społeczna. Dokonania-aktualność-perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

T. Pilch (red.), Encyklopedia wychowania XXI wieku. Hasła: opieka pedagogiczna, pomoc, wsparcie społeczne.

E. Januszewska, Dojrzewanie do wolności w wychowaniu. Rzecz o A. S. Neillu, Wyd. APS, Warszawa 2002.

B. Krajewska, Elementarne zagadnienia pracy socjalnej (wybór tekstów), Wyd. Naukowe „Novum”, Płock 2007.

B. Smolińska-Theiss, Źródła pracy socjalnej. Od chrześcijańskiego miłosierdzia do liberalnej demokracji, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” nr 5/1994.

Efekty uczenia się:

PE2_W16

- Zna zasady i normy etyczne w pracy socjalnej, ma wiedzę o etyce w pracy zawodowej pracownika socjalnego

PE2_U05

- Ma umiejętność stawiania własnych tez, poszukiwania argumentów i polemizowania z różnymi stanowiskami

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski

Zakres tematów:

WYKŁAD i ĆWICZENIA

1. Geneza pracy socjalnej. Idea samopomocy.

2. Naukowe podstawy pracy socjalnej. Koncepcja prakseologiczna. Pozytywistyczna i postpozytywistyczna teoria działalności pomocowej.

Teoria eksplanacyjna (teoria stadiów rozwoju społecznego, teoria systemów społecznych, koncepcja przywiązania społecznego, modele psychodynamiczne).

3. Związki pracy socjalnej z innymi dyscyplinami i subdyscyplinami nauki.(praca socjalna a socjologia, psychologia, antropologia)

4. Przedmiot i zakres pracy socjalnej, praca socjalna a pomoc społeczna.

5. Cele i zadania pracy socjalnej- zasada pomocniczości (subsydiarności)

6. Główne pojęcia pracy socjalnej (opieka, pomoc, wsparcie, profilaktyka, kapitał ludzki, kapitał społeczny, empowerment, zasoby i potencjały)

7. Modele pracy socjalnej. Metody i techniki pracy socjalnej.

8. Praca socjalna z różnymi kategoriami wspomaganych.

Metody dydaktyczne:

poszukujące

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:20 - 16:55, sala 1203
Katarzyna Szostakowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.