Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja z zakresu bezpieczeństwa 10-4S-EZB
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bogacka-Osińska B. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji [w:] „Wychowanie na co dzień”, 2011, nr 9 (216), wkładka metodyczna.

Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Kraków 2009, s. 43-67,

s. 83-98.

Budniak A., Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Kraków 2009 –143-157.

Kruszko K., Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Lublin 2010,

s. 11-26, s.27-123.

Rudek I., Soroka-Fedorczuk A., Rola przedszkola i szkoły w zapobieganiu zagrożeniom rozwoju dziecka, (w:) Guz S., Andrzejewska J. (red.) Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Lublin 2008, s. 75-84.

Literatura uzupełniająca

Bogacka-Osińska B. , Świadomość praw dziecka w edukacji elementarnej (w:) „Wychowanie na co dzień”, 2012 nr 4-5 (223-224).

Taraszkiewicz M., Kordziński J., Bezpieczna i przyjazna szkoła, Warszawa 2009 – s. 60-84.

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 45

Przygotowanie się do egzaminu - -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy – przygotowanie się do kolokwium 10

Ocena wypowiedzi ustnej podczas zajęć

Ocena wypowiedzi pisemnej w trakcie kolokwium

Wykonanie konkretnych ćwiczeń podczas zajęć

Ocena pisemnego wypracowania

Zakres tematów:

Źródła zagrożeń dzieci w wieku przedszkolnym wczesnoszkolnym. Podstawowe założenia nauczania / uczenia się

o bezpieczeństwie dzieci. 3h

Profilaktyka unikania wypadków, w tym idea wychowania komunikacyjnego. 3h

Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom dzieci – zapoznanie się z wybranymi programami profilaktyczno-edukacyjnymi. 3h

Prawne aspekty ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Rola nauczyciela, jeśli dziecko jest krzywdzone, pomoc społeczna dla uczniów (zespoły interdyscyplinarne). 3h

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multidedialna, pogadanka, burza mózgu, dyskusja, praca z książką, ćwiczenia, symulacje, pokaz, gra dydaktyczna, metoda projektów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 17:10 - 18:45, sala 1205
Bogumiła Bogacka-Osińska 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - główny A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.