Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny III semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (ZP-WWR-2)
Etap: III semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (ZP-WWR-3)
Poprzednie etapy: II semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Następne etapy: IV semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2023Lp 2024Lpod Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Anatomia, fizjologia i patologia układu wzrokowego SP-AMA 2022n - ... NIE
Ergoterapia-terapia ręki w rozwoju małego dziecka SP-PIA 2022n - ... NIE
Funkcjonalna ocena wzroku małego dziecka SP-EGO 2022n - ... NIE
Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC) SP-ACC 2022n - ... NIE
Metodyka pracy środowiskowej SP-SRO 2022n - ... NIE
Metodyka wspomagania rozwoju dziecka w codziennych aktywnościach (RBM) SP-RBM 2022n - ... NIE
Metodyka zajęć stymulacyjno-kompensacyjnych z dzieckiem z wadą słuchu SP-CHU 2022n - ... NIE
Praktyka asystencko-pedagogiczna w zespołach WWR (E3.WWR) SP-P-ASY 2022n - ... NIE
Praktyka zawodowa: indywidualna praca środowiskowa z dzieckiem i rodziną (studium dziecka i rodziny) (E.3.WWR)-1 SP-P-ZAW2 2022n - ... NIE
Profil funkcjonalny dziecka-badania skriningowe SP-FIL 2022n - ... NIE
Trening umiejętności wychowawczych SP-WYC 2022n - ... NIE
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi SP-WYM 2022n - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów SP-WWR - Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny 2022n - ... n/d 66.00
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)