Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny II semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (ZP-WWR-2)
Etap: II semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (ZP-WWR-2)
Poprzednie etapy: I semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Następne etapy: III semestr studiów podyplomowych: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2022Zp 2023Zpod Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Analiza zasobów środowiska SP-LIZ 2021n - ... NIE
Audiologia pedagogiczna i techniczne środki korekcyjne SP-KOR 2021n - ... NIE
Diagnostyka w pedagogice specjalnej SP-YKA 2021n - ... NIE
Fizjoterapia pediatryczna SP-PED 2021n - ... NIE
Funkcjonalna ocena słuchu małego dziecka SP-SŁU 2021n - ... NIE
Klasyfikacja ICF w modelu WWR (Klasyfikacja ICF i ICD w ocenie funkcjonalnej dziecka i planowaniu wsparcia terapeutycznego i środowiskowego) SP-ICF 2021n - ... NIE
Metody neurofizjologiczne oraz techniki pielęgnacji w rehabilitacji dziecięcej SP-ACJ 2021n - ... NIE
Metodyka pracy z rodziną SP-TEM 2021n - ... NIE
Monitoring i ewaluacja pracy w zespole (superwizja, interwizja) SP-MON 2021n - ... NIE
Ocena funkcjonalna rozwoju dziecka SP-FUN 2021n - ... NIE
Ocena zasobów rodziny - ekomapa SP-EKO 2021n - ... NIE
Praktyka zawodowa w placówkach edukacyjnych z dziećmi ze SPE (C.7) SP-P-ZAW1 2021n - ... NIE
Psychiatria dziecięca SP-YCH 2021n - ... NIE
Psycholingwistyka rozwojowa - kształtowanie mowy i języka dzieci SP-MOW 2021n - ... NIE
Społeczny model wsparcia rodziny i pracy środowiskowej SP-SPO 2021n - ... NIE
Strategie i techniki w modelu behawioralno-poznawczo-rozwojowym w pracy z małym dzieckiem i jego rodziną SP-TEG 2021n - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów SP-WWR - Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny 2021n - ... n/d 48.00
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)