Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla III r. EP, spec.: edukacja plastyczna z arteterapią, stacjonarne I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Kolegium Edukacji Artystycznej)

Jednostka: Kolegium Edukacji Artystycznej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla III r. EP, spec.: edukacja plastyczna z arteterapią, stacjonarne I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019Z 2019L 2020Z 2020L 2021Z
10-3S-AK2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-3S-DIA brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład, konwersatorium, działania artystyczne z wykorzystaniem współczesnych mediów (fotografia, film, animacja poklatkowa). Prezentacja wybranych krajowych i międzynarodowych projektów arteterapeutycznych z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Ocena projektu arteterapeutycznego z zastosowaniem środków multimedialnych - praca pisemna.

Strona przedmiotu
10-3S-FPA1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
10-3S-MPK1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

METODY KSZTAŁCENIA

prezentacja multimedialna powiązana z tematyką zadania,

dialog dydaktyczny,

omawianie zagadnień teoretycznych,

dyskusja dydaktyczna,

przegląd prac i prezentacji.

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 15

Przygotowanie się do egzaminu -

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 15

Inne formy - szkice 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 6

Strona przedmiotu
10-3P-EPL3a brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- Doskonalenie warsztatu zawodowego nauczyciela, z uwzględnieniem specyfiki zajęć.

-Wdrażanie do wykonywania czynności nauczyciela.

- Dokonanie obserwacji niezbędnych do wyjaśnienia poruszanych na zajęciach zagadnień teoretycznych z zakresu tematyki zajęć metodycznych;

-Rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i postaw pedagogicznych;

- Wdrażanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć;

- Rozwijanie umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów podczas wspólnego omawiania praktyki przez nauczyciela prowadzącego studenta.

-Rozwijanie umiejętności analizowania własnej pracy, jej efektów;

- Praktyczna weryfikacja wiedzy zdobytej podczas studiów oraz doskonalenie umiejętności pedagogicznych i artystycznych.

-Rozwijanie umiejętności samodzielnego opracowania scenariuszy zajęć oraz prowadzenie zajęć z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka/ucznia.

Strona przedmiotu
10-3S-TAR1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium, ćwiczenia. Wprowadzenie w techniki arteterapii: techniki bazujące na procesie twórczym, na procesie doświadczania sztuki. Praktyczne zastosowanie metod arteterapii. Artepsychoterapia -prezentacja warsztatu arteterapeuty.

Strona przedmiotu
10-3S-TIN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)