Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna, (5-l) stacjonarne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla V r. PY; spec.: stosowana psychologia społeczna, (5-l) stacjonarne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2020Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
2020Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/2023
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020Z 2020L 2020Zn 2020Ln 2021Z 2021L 2022Z 2022L
20-3S-AMW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami analizy grupowej jako praktyki psychoterapeutycznej oraz metody pomagającej rozumieć procesy występujące w organizacjach oraz w społeczeństwie.

Strona przedmiotu
20-3S-BZI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu zaprezentowane zostaną podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z zakresu psychologii relacji interpersonalnych (budowanie i podtrzymywanie relacji, zaufanie, atrakcyjność interpersonalna, miłość, związki romantyczne).

Strona przedmiotu
20-3S-BBR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia koncentrują się na praktycznych aspektach budowania bliskich związków, ich wpływu na życie i zdrowie ludzi. Zajęcia kształtują umiejętności budowania i wykorzystywania oddziaływań psychologicznych w celu wspierania bliskich relacji interpersonalnych.

Strona przedmiotu
20-3S-COA brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest wprowadzeniem do pracy coachingowej.

Strona przedmiotu
20-3S-EIS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-3S-PAS brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nasza pamięć nie ogranicza się tylko do doświadczeń indywidualnych, ale

jest też kształtowana przez doświadczenia zbiorowe oraz spuściznę społeczno-kulturową. Podczas kursu odpowiemy sobie na pytania:

• Czym jest pamięć społeczna?

• Co na nią wpływa?

• Jakie ma konsekwencje dla postrzegania przeszłości, teraźniejszości i przyszłości?

Sposób weryfikacji efektów uczenia:

Wiedza – egzamin pisemny w formie testu, prace domowe

Umiejętności – rozmowa, zadania problemowe, obserwacje, dyskusja w małych grupach i na forum, prace domowe, studia przypadków

Kompetencje – dyskusja, umiejętności syntezy i analizy prezentowanych treści, praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej, praca grupowa, aktywność na forum, prace domowe

Strona przedmiotu
20-3S-SPP brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu wspieranie studentów w trakcie pisania prac magisterskich. Na zajęciach uczestnicy poznają dobre praktyki dotyczące formułowania zdań, akapitów oraz sekcji pracy magisterskiej. Powtórzą w praktyce zasady cytowania oraz raportowania wyników w standardzie APA. Będą współpracować przy przygotowaniu tekstu naukowego oraz sformułują główną myśl swojej własnej pracy magisterskiej

Strona przedmiotu
20-3S-SZZ brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-3S-TOS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony szeroko pojętej problematyce tożsamości jednostkowej i zbiorowej. Zajęcia poświęcone klasycznym i współczesnym teoriom tożsamości, określeniu czynników budujących tożsamość. Analizie zostaną poddane różne przykłady tożsamości: min. związanej z ciałem i płciowością (tożsamość osób homoseksualnych, transseksualnych, chorych na anoreksję, uzależnionych od różnych używek, niepełnosprawnych), przynależnością do określonych grup społecznych (mniejszości etnicznych - np. Romowie, grup zawodowych – np. wojskowi).

Strona przedmiotu
20-3S-UMI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 45 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Laboratorium/warsztaty - 45 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Wiedza:

1) Przygotowanie opisu projektu końcowego razem z jego podbudową teoretyczną.

Umiejętności:

1) Prezentacja projektu z elementem interaktywnym, np. przeprowadzeniem warsztatu.

Kompetencje:

1) Dyskusje.

2) Prace w grupach na zajęciach.

3) Praca ze studiami przypadku.

4) Symulacje i odgrywanie ról.

Strona przedmiotu
20-3S-WSK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)