Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla III r. PS, spec.: praca socjalna na rzecz rodziny, (3-l) stacjonarne I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2019Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
2019Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019Z 2019L 2019Zn 2019Ln
20-1S-ARO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztaty mają na celu wprowadzenie studentów w problematykę asystentury rodziny i przybliżenie im tej problematyki. Studenci potrafią wymienić główne zadania asystenta rodziny w pracy z rodziną oraz wybrane problemy rodzin objętych asystenturą. Znają istotę podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny oraz zagadnienie współpracy asystenta rodziny z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej prezentacji, aktywności i obecności podczas zajęć.

Strona przedmiotu
20-1S-CSR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1S-IPW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunkiem zaliczenia warsztatów jest udział w zajęciach, aktywność i przygotowanie prezentacji na wybrany temat

W sytuacji, kiedy zajęcia odbywają się zdalnie, studenci przysyłają osobie prowadzącej zrealizowane prezentacje tematów, do których się zgłosili. Realizują także, w wyznaczonych terminach, zadania przesłane przez osobę prowadzącą.

Strona przedmiotu
20-1S-KOW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zaliczają przedmiot na ocenę na podstawie pisemnego kolokwium.

W sytuacji, jeżeli zajęcia są prowadzone zdalnie, studenci zaliczają wykład na podstawie pracy zaliczeniowej na wybrany temat, przesłany przez osobę prowadzącą. Praca zaliczeniowa oparta jest o co najmniej 2 źródła bibliograficzne, przesłana przez studentów drogą pocztową w wyznaczonym przez osobę prowadzącą terminie.

Strona przedmiotu
20-1S-PSD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1S-PRZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pomiarem efektów kształcenia jest pisemne zaliczenie przedmiotu z części wykładowej i ćwiczeniowej w formie trzech pytań opisowych.

Ponadto ocenie podlega aktywność studentów podczas zajęć ćwiczeniowych oraz jest brana pod uwagę obowiązkowa obecność na zajęciach ćwiczeniowych.

Limit nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych wynosi 2 godziny (jedne zajęcia).

W sytuacji, kiedy zajęcia są prowadzone zdalnie studenci zaliczają wykład na podstawie przesłanej pracy zaliczeniowej, opartej o co najmniej 2 źródła bibliograficzne. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie realizacji zadań wysyłanych na bieżąco przez osobę prowadzącą.

Strona przedmiotu
20-1S-PRS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Dokonywanie kwerend wybranych treści dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu tematycznego przedmiotu

Prezentacja w trakcie zajęć opracowanego materiału,

aktywne uczestniczenie w zajęciach

FORMA ZALICZENIA - kolokwium pisemne

Strona przedmiotu
20-1S-PDR1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje zagadnienia związane z pracą z dzieckiem w rodzinie problemowej. Potrafi dokonać analizy potencjalnych problemów dziecka we współczesnej rodzinie. Rozumie podłoże tych problemów i potrafi wskazać instytucje, które zajmują się pracą z rodziną problemową.

Strona przedmiotu
20-1P-PSR3a brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1S-POH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1S-POZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warunki zaliczenia:

• Obecność i aktywność merytoryczna na zajęciach - dozwolona jest tylko jedna nieobecność na zajęciach;

• Opracowanie materiałów, zdolność do samodzielnego poszukiwania informacji (weryfikacja przygotowania studentów na zajęciach).

• Opracowanie w domu i wygłoszenie referatu zaliczeniowego na zajęciach (ocena merytoryczna treści i sposobu prezentacji).

Strona przedmiotu
20-1S-TKR1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1S-WIR1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)