Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2019Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
2019Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
2020L - Semestr letni 2020/2021
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019Z 2019L 2019Zn 2019Ln 2020L
20-1F-EZP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena wiedzy nabytej na wykładzie: pisemne kolokwium – pytania zamknięte i otwarte rekonstruujące wiedzę z wykładu i przeczytanej lektury oraz wymagające wykazania się umiejętnością dostrzegania problemów i ich interpretacji.

Ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie ćwiczeń: na bieżąco na każdych zajęciach w oparciu o dyskusję, pracę z tekstem, realizację zadań

Strona przedmiotu
20-1F-MBS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nauczenie samodzielnego planowania (doboru metod, technik i narzędzi badawczych), a także pokazanie sposobu praktycznego przeprowadzenia i opracowania badań. Student nabywa wiedzę na temat etapów procesu badawczego; problemów i pytań badawczych, wskaźników w badaniach społecznych i ich kategorii.

Strona przedmiotu
20-1F-PES brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

sposób pomiaru efektów kształcenia - egzamin pisemny

Strona przedmiotu
20-1F-PUE brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1F-PAD1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1F-RIO1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1F-PWT brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ocena efektów kształcenia:

wiedza - zaliczenie egzaminu, 3 pytania otwarte w oparciu o treści prezentowane podczas zajęć i zadaną literaturę, zaliczenia od 1,6/3 pkt., ocena opisu projektu socjalnego

umiejętności - wykonanie i opisanie autorskiego projektu socjalnego (praca w zespole 3-4 osobowym), obrona projektu

kompetencje - aktywność podczas zajęć, wykonanie i opisanie autorskiego projektu socjalnego, obrona projektu

Strona przedmiotu
20-PS-LI1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium licencjackie, poruszane problemy: wybrane kwestie społeczne, głównie uzależnienia, bezdomność; praca socjalna.

Podczas seminarium studenci przedstawiają koncepcję i budowę pracy. Warunkiem zaliczenia jest napisanie pierwszego - teoretycznego rozdziału.

Strona przedmiotu
20-1F-TPS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Weryfikacja efektów kształcenia w ramach wykładu:

Weryfikacja zasobu wiedzy zdobytej na wykładzie i poprzez studiowanie wskazanej literatury:

1. praca pisemna na podstawie wybranej pozycji z literatury (W każdym roku akademickim inna pozycja.)

2. Egzamin pisemny

Kryterium oceny: poziom poprawności zdobytej wiedzy wykazany w (1) pracy pisemnej, (2) egzaminie pisemnym.

Miara oceny: 2-5.

Weryfikacja efektów kształcenia w ramach ćwiczeń:

kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej. Aktywny udział i obecność na zajęciach. Dozwolone są maksymalnie 2 nieobecności.

Strona przedmiotu
20-1F-TIN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 60 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznania studentów z zasadami poprawnego komunikowania się, w tym zwłaszcza z wybranymi grupami klientów pomocy społecznej (m.in. osobami bezdomnymi, osobami bezrobotnymi, osobami niepełnosprawnymi, seniorami, mieszkańcami dps, uczestnikami ddp, dpś, osobami uzależnionymi, ofiarami przemocy domowej)

Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)