Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Stosowanych Nauk Społecznych)

Jednostka: Wydział Stosowanych Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019Z - Semestr zimowy 2019/2020
2019L - Semestr letni 2019/2020
2019Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
2019Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2020Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
2020Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019Z 2019L 2019Zn 2019Ln 2020Z 2020L 2020Zn 2020Ln 2021Z 2021Zn
20-1S-INU brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu poruszane są zagadnienia dotyczące integracji jako strategii włączania uchodźców w społeczeństwo przyjmujące. Na zajęciach przyszli pracownicy socjalni przyswajają wiedzę z zakresu procedury nadania statusu uchodźcy, form ochrony międzynarodowej oraz programów pracy socjalnej z uchodźcami

Strona przedmiotu
20-1S-PSR brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1S-POO1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza

- udział w dyskusji,

- aktywność w trakcie realizowanych zajęć

- liczba punktów uzyskanych na kolokwium (pytania otwarte i zamknięte).

Umiejętności

- praca z dokumentami: wniosek o udzielenie pomocy FPP, wniosek o zapomogę z FS.

Kompetencje społeczne

- aktywność w trakcie realizowanych zajęć.

Strona przedmiotu
20-1S-PWD brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza:

1. Rozmowa

2. Praca indywidualna i grupowa - wykonywanie ćwiczeń

3. Przygotowanie - opracowanie planu wspierania mieszkańca oraz oceny standardu wybranego dps

Wiedza:

Ocena wiedzy na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Ocena wykonania prac cząstkowych

3. Obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć

4. Egzamin pisemny

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Przygotowania planu wspierania mieszkańca oraz oceny standardu dps

3. Sposób wykonywania zadań w grupach w trakcie zajęć (zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne)

4. Wynik pisemnego egzaminu końcowego

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Współpraca w grupie w trakcie przygotowywania zadań

Strona przedmiotu
20-1S-PBE brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia:

Ocena wiedzy na podstawie liczby punktów uzyskanych na kolokwium zawierającym pytania otwarte, udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Ocena umiejętności na podstawie udziału w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Ocena kompetencji społecznych na podstawie udziału w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Strona przedmiotu
20-1S-PSU1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia:

Ocena wiedzy na podstawie liczby punktów uzyskanych na kolokwium zawierającym pytania otwarte, udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Ocena umiejętności na podstawie udziału w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Ocena kompetencji społecznych na podstawie udziału w aktywnościach realizowanych podczas zajęć.

Strona przedmiotu
20-1S-PSZ1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach tematyki przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi jednostkami chorób psychicznych – ich etiologią, patogenezą, leczeniem.

Strona przedmiotu
20-1P-PSS3a brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 160 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-1S-RFO1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sposób pomiaru efektów uczenia się:

Wiedza:

1. Rozmowa

2. Praca indywidualna i grupowa

3. Przygotowanie refleksji pisemnej z wybranej tematycznie literatury

3. Kolokwium końcowe pisemne

Wiedza:

Ocena wiedzy na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Ocena wykonania prac cząstkowych

3. Obecność i aktywność na poszczególnych zajęciach (liczba – suma aktywności w trakcie wszystkich zajęć), - suma nieobecności w trakcie zajęć

4. Ocena pracy pisemnej - refleksji

5. Wynik kolokwium pisemnego

Umiejętności

Ocena umiejętności na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Przygotowanie refleksji

3. Sposób wykonywania zadań w grupach w trakcie zajęć online (zaangażowanie, przygotowanie merytoryczne)

Kompetencje społeczne

Ocena kompetencji społecznych na podstawie:

1. Udział w aktywnościach realizowanych podczas zajęć

2. Współpraca w grupie w trakcie przygotowywania zadań związanych z przedmiotem

Strona przedmiotu
20-1S-SWP1 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Superwizja: zawód czy metoda podnoszenia jakości pracy w zawodach pomocowych?

2. Rozwiązywanie problemów jako proces i podstawowa umiejętność w superwizji

3. Komunikacja interpersonalna i ryzyka komunikacji asymetrycznej w superwizji

4. Typy konfliktów i ich rozwiązywanie w relacjach superwizyjnych

5. Kwestie etyczne w superwizji

6. Formy organizacji superwizji

Strona przedmiotu
20-1S-WUD brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr zimowy 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)