Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Obowiązkowe dla III roku DD-SD, stacjonarne III stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/2022
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2022 - Rok akademicki 2022/2023
2022Z - Semestr zimowy 2022/2023
2022L - Semestr letni 2022/2023
2023 - Rok akademicki 2023/2024
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023L - Semestr letni 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2021Z 2021L 2022 2022Z 2022L 2023 2023Z 2023L
SD-1D-WIB3 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza:

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy dotyczący wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Zna kierunki rozwoju w dyscyplinach, które reprezentują zaproszeni naukowcy.

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Umiejętności:

Posiada umiejętność krytycznej analizy przekazywanych treści

i gotowość do podejmowania polemik.

Strona przedmiotu
SD-1D-WPW3 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SD-1D-TNS3 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/2022
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2022/2023
 • Wykład - 12 godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Wykład - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wiedza:

Zna krajowy i światowy dorobek naukowy dotyczący wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych.

Zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji.

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej.

Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Strona przedmiotu
SD-1D-TPD3 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/2022
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2022/2023
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Rok akademicki 2023/2024
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Współpraca z promotorem/promotorami ma postać cyklicznych indywidualnych spotkań poświęconych omawianiu postępów w tworzeniu rozprawy doktorskiej, a w szczególności: dyskusji nad literaturą naukową związaną z tematyką badań, pracy nad Indywidualnym Planem Badawczym, przebiegowi działań badawczych, opracowywaniu materiału badawczego i wniosków z badań, tworzeniu ostatecznego kształtu rozprawy doktorskiej.

Strona przedmiotu
SD-1D-TWM brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 8 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 8 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
SD-1D-SEM3 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Seminarium - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Seminarium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć doktoranci prezentują i dyskutują postępy oraz etapy przygotowania rozprawy doktorskiej.

Seminarium ma charakter otwarty. Uczestniczą w nim doktoranci, promotorzy i inne osoby zainteresowane prezentowaną problematyką.

Strona przedmiotu
SD-1P-PRA3 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Rok akademicki 2022/2023
 • Konwersatorium - 60 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Laboratorium/warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozliczenie praktyk i jednocześnie pomiar efektów kształcenia, następuje w oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację dotyczącą realizacji praktyk.

W Indywidualnej Karcie Praktyk doktorant umieszcza informację o zrealizowanych zajęciach lub/i zajęciach, w których prowadzeniu doktorant uczestniczył wraz z opisem wykonywanych czynności.

W oparciu o przedstawioną przez doktoranta dokumentację realizację praktyk zawodowych zalicza promotor poprzez dokonanie wpisu w systemie USOS oraz akceptację Indywidualnej Karty Praktyk.

Strona przedmiotu
SD-1D-KWB brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/2022
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2022/2023
 • Konwersatorium - 12 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)