Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultatywne dla V r. (PY) psychologia, (PKL) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Jednostka: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultatywne dla V r. (PY) psychologia, (PKL)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019L - Semestr letni 2019/2020
2020Z - Semestr zimowy 2020/2021
2020L - Semestr letni 2020/2021
2020Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
2021Z - Semestr zimowy 2021/2022
2021L - Semestr letni 2021/2022
2021Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
2022L - Semestr letni 2022/2023
2022Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
2023Z - Semestr zimowy 2023/2024
2023L - Semestr letni 2023/2024
2023Zn - Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024
2023Ln - Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019L 2020Z 2020L 2020Ln 2021Z 2021L 2021Ln 2022L 2022Ln 2023Z 2023L 2023Zn 2023Ln
00-FF-ACA brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-FF-CJD brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia obejmować będą zagadnienia dotyczące równości, zakazu dyskryminacji i dylematów z nimi związanych. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli zdefiniować rodzaje dyskryminacji, umożliwi poznanie przepisów antydyskryminacyjnych, pozwoli podjąć dyskusję na temat sytuacji grup społecznych narażonych na dyskryminację w życiu rodzinnym, zawodowym, publicznym. Podczas zajęć omówione będą różnice np. między molestowaniem a molestowaniem seksualnym. Studenci i studentki będą mieć okazję do refleksji nad własnymi doświadczeniami związanymi z dyskryminacją, zastanawiać się będą, jak rozwiązywać trudne sprawy związane z prawem do równego traktowania, przestrzeganiem zasady równości. Jakie są granice wolności i praw człowieka, w tym prawa do równego traktowania? Kiedy i w jaki sposób władza publiczna może ingerować w sferę równości? Jakie są środki ochrony przed dyskryminacją? – na te pytania studenci i studentki będą poszukiwać odpowiedzi na zajęciach.

Strona przedmiotu
00-FF-MSZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są prowadzone stacjonarnie.

Studenci zaliczają przedmiot na ocenę, która wystawiana jest na podstawie obecności i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, samodzielnego opracowywania tematów zadawanych przez osobę prowadzącą, przygotowania prezentacji, a także przygotowywania wypowiedzi dotyczących zagadnień przez nią wskazanych.

Strona przedmiotu
00-FF-ODM1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-FF-PCN brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-FF-PPO brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-FF-PGG1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-FF-PSD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom wybranych zagadnień z zakresu psychologii sądowej. Wiedza psychologiczna wykorzystywana jest zarówno na etapie tworzenia przepisów prawa, działań profilaktycznych jak i w procesie resocjalizacyjnym wobec sprawców przestępstw. Studenci w ramach zajęć będą mieli możliwość zdobycia wiedzy z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego, mediacji i negocjacji, profilowania sprawców przestępstw, opracowywania prognozy kryminologicznej oraz szacowania ryzyka popełnienia przestępstwa w przyszłości. Zapoznają się również z funkcjonowaniem sądów powszechnych, a w ramach zajęć przeprowadzą symulację rozprawy sądowej.

Strona przedmiotu
00-FF-PZK brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr letni 2023/2024
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-FF-PKD brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą psychologicznych konsekwencji trudnych doświadczeń na funkcjonowanie człowieka, w szczególności zdarzeń traumatycznych, katastrof, wypadków, różnych form przemocy etc. Podczas fakultetu analizowane są zarówno kryteria diagnostyczne, jak i czynniki pojawienia się bądź nasilenia objawów po stresie traumatycznym takich jak Zespół Stresu Pourazowego (ASD, PTSD) czy zaburzenia po stresie traumatycznym gdzie indziej nie sklasyfikowane (DESNOS). Studenci poznają także formy pomocy osobom doświadczającym skutków traum.

Część fakultetu będzie prowadzona e-learningowo, do tych zajęć dodatkowo studenci otrzymają drogą mailową wykaz literatury stanowiącej uzupełnienie przesłanych treści.

Strona przedmiotu
00-FF-PRP brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2020/2021
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2021/2022
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2023/2024
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Często spotykanym mitem jest opinia, że osoby z rozpoznaniem psychozy powinny być leczone przede wszystkim farmakologicznie. Fakultet będzie pokazywał poprzez teksty i przykłady terapii skuteczność różnych rodzajów terapii w terapii osób z diagnozą psychozy. Będziemy koncentrować się na psychoterapii psychoanalitycznej, ale będą uwzględnione także inne podejścia, a szczególnie łączenie różnych podejść w terapii tych pacjentów.

Strona przedmiotu
00-FF-RNZ brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
20-FF-SDM brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Semestr letni 2022/2023
 • Laboratorium/warsztaty - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny:

- etapy rozwoju seksualności dziecięcej

- masturbacja dziecięca - typologia i dopasowane do poszczególnych typów interwencje

- przemoc seksualna – formy, objawy, rozpoznawanie

- metody pracy z dzieckiem w obszarze seksualności

- etapy rozwoju seksualności nastolatków

- profilaktyka przemocy seksualnej – formy, objawy, rozpoznawanie

- orientacja seksualna - jak reagować w przypadku trudności z identyfikacją, odrzuceniem

- metody zapobiegania ciąży

- profilaktyka HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową

Strona przedmiotu
00-FF-WDT brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-FF-ZAO1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/2024
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-FF-ZST1 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/2023
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)