Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład profesora wizytującego - 3 SD-1D-WPW3
Reguły punktacji przedmiotu

DD-SD - Szkoła doktorska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, (stacjonarne III st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DD-SD
Szkoła doktorska w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, (stacjonarne III st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2021 - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)