Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria PY-5F-PSM
Reguły punktacji przedmiotu

DM-PY-2 - Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-2 - Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-PY-2
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-2
Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
4
(2019n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 4
(2019 - ...)
4
(2019n - ...)
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)