Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Superwizja w pracy socjalnej PS-3S-SUS
Reguły punktacji przedmiotu

DZ-PS-P2 - Praca socjalna (stacjonarne I st.)
ZZ-PS-P2 - Praca socjalna (niestacjonarne I st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DZ-PS-P2
Praca socjalna (stacjonarne I st.)
ZZ-PS-P2
Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019 - ...)
3
(2019n - ...)
Specjalnościowe
SPEC
nie zdefiniowano 3
(2019 - ...)
3
(2019n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)