Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski II – B2, poziom średnio-zaawansowany wyższy 51-0F-ANG2-B2
Reguły punktacji przedmiotu

DM-FT-1 - Fizjoterapia (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PW-1 - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
DM-PY-2 - Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
DZ-EP-3 - Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-LO-1 - Logopedia
DZ-PC-1 - Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PE-1 - Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PE-2 - Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PS-2 - Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PS-P2 - Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PZ-1 - Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I stopnia)
DZ-RE-1 - pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne I st.)
DZ-SC-1 - Socjologia (stacjonarne I st.)
DZ-SC-2 - Socjologia (stacjonarne I st.)
DZ-WS-1 - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.)
ZM-PC-1 - Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PW-1 - Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-1 - Psychologia (jednolite magisterskie)
ZM-PY-2 - Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZZ-LO-1 - Logopedia
ZZ-PE-2 - Pedagogika (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-2 - Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-P2 - Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-RE-1 - pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.)
ZZ-WS-1 - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
DM-FT-1
Fizjoterapia (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PW-1
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (stacjonarne jednolite magisterskie)
DM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
DM-PY-2
Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
DZ-EP-3
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I st.)
DZ-LO-1
Logopedia
DZ-PC-1
Pedagogika specjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PE-1
Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PE-2
Pedagogika (stacjonarne I st.)
DZ-PS-2
Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PS-P2
Praca socjalna (stacjonarne I st.)
DZ-PZ-1
Pedagogika zdolności i informatyki (stacjonarne I stopnia)
DZ-RE-1
pedagogika resocjalizacyjna (stacjonarne I st.)
DZ-SC-1
Socjologia (stacjonarne I st.)
DZ-SC-2
Socjologia (stacjonarne I st.)
DZ-WS-1
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (stacjonarne I st.)
ZM-PC-1
Pedagogika specjalna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PW-1
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZM-PY-1
Psychologia (jednolite magisterskie)
ZM-PY-2
Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie)
ZZ-LO-1
Logopedia
ZZ-PE-2
Pedagogika (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-2
Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-PS-P2
Praca socjalna (niestacjonarne I st.)
ZZ-RE-1
pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne I st.)
ZZ-WS-1
pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna (niestacjonarne I st.)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2022 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2021 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2022 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2021 - ...)
2
(2022 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2022 - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2021n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2022n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2022n - ...)
2
(2022n - ...)
Fundamentalne
FUND
nie zdefiniowano 2
(2022 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2021 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2022 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2021 - ...)
2
(2022 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2019 - ...)
2
(2022 - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2021n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2022n - ...)
2
(2019n - ...)
2
(2022n - ...)
2
(2022n - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)